Mel Jacobs (ABN AMRO): ‘Keep on shoveling’

De wedloop om de prestigieuze CIO of the Year Award is een volgende fase ingegaan: de jury heeft de vier finalisten bekendgemaakt. Zij zullen acte de présence geven bij de jury en zich vervolgens tijdens CIODAY presenteren. In een serie van vier artikelen presenteren we de finalisten. In dit eerste artikel brengen we Mel Jacobs voor het voetlicht, CIO Private Bank and Corporate and Institutional Banking bij ABN AMRO.

“Banken zitten al sinds de vorige crisis in zwaar weer. Je ziet steeds meer ‘directe’ spelers in de keten komen, terwijl we ook te maken hebben met strenge regulering”, legt Mel Jacobs meteen maar even de uitdaging voor de bank op tafel. Dit brengt overigens niet met zich mee dat er afgewacht wordt: “We willen ons omvormen tot een bedrijf dat de wereld, de economie en de financiële stelsels helpt te transformeren. Het is een roerige tijd, maar dat maakt mijn werk ook heel interessant!”Purpose

De grote doelstelling, de purpose van de bank is verwoord als ‘Banking for better, for generations to come’. Mel Jacobs ziet drie pijlers die deze doelstelling ondersteunen: “De eerste is hardcore vereenvoudigen en standaardiseren, zodat je wendbaar bent. Dan is er de transitie naar duurzame bedrijfsmodellen, van onze klanten en van onszelf. Ook de klantervaring moet veel en veel beter. De complexiteit van deze uitdaging zit in het tegelijkertijd aanpakken van deze drie uitdagingen.”

Persoonlijk en digitaal

ABN AMRO streeft ernaar een persoonlijke bank in een digitaal tijdperk te zijn. De haalbaarheid van die strategie staat of valt met wat de bank weet te doen met de beschikbare data. Binnen een sterk gereguleerde sector brengt dat zeker uitdagingen met zich mee. Mel Jacobs hanteert een duidelijke spelregel: “Gebruik data altijd in het belang van de klant.”

Zorgplicht

Ze tekent er direct bij aan dat het niet eenvoudig is op de juiste manier met data om te gaan. Door je op meta-niveau het belang van ABN AMRO voor economie en samenleving in het achterhoofd te houden, doe je het automatisch goed, geeft ze aan: “Data kan aan de maatschappij worden teruggegeven in de vorm van publiekelijk gedeelde inzichten, over bijvoorbeeld cyber-risico’s of economische risico’s, patronen, indicatoren, enzovoorts. Wanneer dit je uitgangspunt is en je data gebruikt in het belang van de mensen, zul je automatisch veiligheid en privacy van klanten en anderen respecteren.” Jacobs spreekt zelfs van een ‘zorgplicht’.

Dienend leiderschap

Als het over leiderschap gaat, kiest Mel Jacobs voor authenticiteit, persoonlijk en intermenselijk contact, en ook humor: “Het creëren van een goede sfeer en werkomgeving waarin nooit druk op mensen zal worden uitgeoefend, maar mensen worden aangesproken op hun intrinsieke motivatie – daar gaat het om. Wanneer je omstandigheden creëert waarin de mensen floreren, dan floreert uiteindelijk ook de klant.”

Mel beaamt dat ze streeft naar dienend leiderschap: “Ondertussen zorg ik wel voor duidelijkheid en richting. Daarbinnen hebben mensen de vrijheid om zaken naar eigen inzicht in te richten of uit te voeren.”

Vrouw

Hoe ervaart Mel Jacobs als vrouw haar kandidatuur voor de CIO of the Year Award? “Het valt natuurlijk op wanneer je als vrouw in een mannenwereld CIO bent, en zeker als je de finale van deze Award bereikt. Je wilt niet dat mensen denken dat je daar zit omdat je een vrouw bent. Ik heb dus wel even nagedacht over mijn deelname.”

“Op een gegeven moment dacht ik: ik ga ervoor. Ik zit tenslotte sinds 2013 in de IT, heb grote transformaties en stabiele delivery’s geleid. Ontzettend gave dingen. En dat gaat gewoon goed, dus ik neem deze nominatie aan, vooral als CIO, maar ook als vrouw – om een voorbeeld te zijn voor andere vrouwen!”Advies

Welk advies heeft ze ten slotte aan CIO’s, mannen en vrouwen, met hun vandaag de dag complexe taken? “Keep on shoveling!”

In een live uitzending op 29 oktober a.s. is Mel Jacobs te gast in de studio van CIO TV. Ze vertelt over de uitdagingen van de bank, haar rol als CIO en het bereiken van de finale van de CIO of the Year Award.

Gerelateerde artikelen

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde van grote Nederlandse organisaties innoveert vooral uit angst overbodig te worden. Twee op de vijf bedrijven verwachten dat hun businessmodel een sterke verandering zal ondergaan in de komende twee tot vijf jaar. Ook zal volgens bijna de helft (45%) van de bedrijven de organisatiestructuur in hetzelfde tijdbestek mee veranderen.

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Ondanks decennia aan investeringen in digitale transformatie heeft slechts een kleine minderheid van organisaties een geavanceerd niveau van digitale volwassenheid bereikt. Geen enkele organisatie in de zorg, financiële dienstverlening, energie- en nutsbedrijven hoort tot deze groep.

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Ondanks vooruitgang op het gebied van digitale transformatie geven acht op de tien organisaties aan dat integratieproblemen hun digitalisering afremmen met infrastructurele problemen en risico’s tot gevolg. De kosten van het niet afronden van projecten zijn gestegen en mislukte initiatieven kosten organisaties gemiddeld tien miljoen euro op jaarbasis.