André van der Linden (Royal FloraHolland): ‘De digitale droom’

Met een jaaromzet van zo’n 4,8 miljard euro en meer dan 100.000 transacties per dag is Royal FloraHolland het wereldwijde handelscentrum voor de sierteeltsector. Waar de organisatie eerder vooral het eigen digitale fundament voor de toekomst legde, speelt nu een sectorbrede digitale transformatie.

Royal FloraHollands digitale platform Floriday belooft de kwekers toegang tot meer kopers – en de kopers dat ze toegang krijgen tot meer kwekers. Bovendien moet het de sector efficiënter gaan maken. CIO André van der Linden ziet zichzelf als een bruggenbouwer: “Dit gaat om de hele sector, tussen kweker en koper. Er zijn veel partijen bij betrokken, die allemaal mee moeten doen om de digitale transformatie te laten slagen.”

Royal FloraHolland is al heel lang een fysiek georganiseerd ecosysteem. In de sector wordt nog veel handmatig gedaan en werkt iedere organisatie op zijn eigen manier. Die manieren zijn in de loop der jaren geëvolueerd en hebben hun waarde bewezen. Het digitale platform, dat een complex ecosysteem van stakeholders bedient, van kwekers en handelaren tot zaad-veredelaars, logistieke partijen en uiteindelijk de consument, zal de efficiëntie in de sector sterk verhogen.

Draagvlak

“We zijn jaren geleden begonnen met digitaliseren”, vertelt André, “Begin dit jaar stuitten we op weerstand van onze kwekers en kopers, die vonden dat we te snel gingen en de zaken te radicaal aanpakten. We besloten toen heel goed te gaan luisteren en hun behoeften in kaart te brengen. Niet dat we dat niet gedaan hadden, maar we hadden maar naar een deel van hen geluisterd. De grotere partijen zijn van digitally savvy en willen snel gaan, andere hebben wat meer tijd nodig. Het was mijn rol die gesprekken te faciliteren en vooral heel goed te luisteren. Zo konden we samen een stip op de horizon zetten.”

De focus vanuit IT ligt nu vooral op het verleiden van stakeholders, legt hij uit: “Door de digitale droom van de gebruikers als uitgangspunt te nemen, creëer je draagvlak. Die digitale droom wordt breed gedeeld en gedragen.”

Data

De schaal van de operatie bij Royal FloraHolland is indrukwekkend. “Er komen op een gemiddelde dag 17.000 karren met bloemen en planten binnen, die over de kopers verdeeld moeten worden. Bij het organiseren van dat proces speelt data een grote rol. Enerzijds gebruiken we data om onze processen te optimaliseren, anderzijds om onze kwekers kansen te bieden.”

Ook hier pakt André de rol van bruggenbouwer: “Bedrijven hikken weleens aan tegen het delen van data, maar als je partijen bij elkaar brengt om erover te praten, willen ze uiteindelijk vaak meer data gaan delen. De voordelen zijn immers duidelijk: als een teler in een eerder stadium weet wat de klanten van zijn afnemers willen, kan deze zijn productie daarop aanpassen. Het delen van data vereist wel transparantie: betrokkenen moeten weten wat er met de data gebeurt.”

Veiligheid

Naast transparantie zijn cybersecurity en data governance essentieel voor het vertrouwen van de achterban van de veiling: “Data moeten soms strikt vertrouwelijk blijven. Dat betekent dat je moet regelen wie toegang heeft tot die data en kunnen aantonen dat alleen die personen toegang hebben gehad”, legt Andre uit, “Maar het gaat verder: door samen te werken, en ons te verenigen binnen een goed beveiligde digitale omgeving wordt de sector als geheel weerbaarder. ”

Hij pleit er daarom voor een ruimhartiger delen van dreigingsinformatie door de overheid: “Gelukkig is er nu een pilot om niet-vitale bedrijven, waaronder Royal FloraHolland, van die informatie te gaan voorzien.”

Waarde

André van der Linden: “Als CIO wil ik waarde leveren. Voor mij is dat niet alleen functionaliteit, maar ook beschikbaarheid en veiligheid. Die waarde realiseer je door goed te luisteren naar je business en je klanten, en een goed team om je heen te hebben.” Hij ziet graag dat kwekers en kopers zelf ervaren dat Royal FloraHolland hen centraal stelt en op basis daarvan dingen anders doet, ‘aan de hand van de digitale droom’.

Intern wil André de leider zijn die richting geeft, en vervolgens de mensen de ruimte en het vertrouwen biedt om het werk naar eigen inzicht uit te voeren: “Als leider moet je de kaders te stellen waarin mensen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Zo maak je de organisatie veel effectiever. We zullen nooit het beste IT-bedrijf worden, maar willen wel de beste veiling zijn!”

André van der Linden is op 12 november te gast in de studio van CIO TV. Hij vertelt over de uitdagingen van de digitalisering in de sierteeltsector, het belang van data, ecosystemen en zijn rol als CIO.

Gerelateerde artikelen

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde grote organisaties innoveert uit lijfsbehoud

Een derde van grote Nederlandse organisaties innoveert vooral uit angst overbodig te worden. Twee op de vijf bedrijven verwachten dat hun businessmodel een sterke verandering zal ondergaan in de komende twee tot vijf jaar. Ook zal volgens bijna de helft (45%) van de bedrijven de organisatiestructuur in hetzelfde tijdbestek mee veranderen.

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Bijna alle organisaties lopen achter met digitale transformatie

Ondanks decennia aan investeringen in digitale transformatie heeft slechts een kleine minderheid van organisaties een geavanceerd niveau van digitale volwassenheid bereikt. Geen enkele organisatie in de zorg, financiële dienstverlening, energie- en nutsbedrijven hoort tot deze groep.

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Mislukte transformaties kosten jaarlijks 10 miljoen

Ondanks vooruitgang op het gebied van digitale transformatie geven acht op de tien organisaties aan dat integratieproblemen hun digitalisering afremmen met infrastructurele problemen en risico’s tot gevolg. De kosten van het niet afronden van projecten zijn gestegen en mislukte initiatieven kosten organisaties gemiddeld tien miljoen euro op jaarbasis.