Bijna helft grote bedrijven mist inzichten door stortvloed data

Redactie

13 juni 2023

Vier op de tien grote organisaties in Nederland komen niet altijd tot juiste inzichten, omdat ze te veel data hebben. Een grote minderheid van dezelfde omvang oordeelt dat de bijdrage van data aan de bedrijfsdoelstellingen meer oplevert dan wat het kost. Hierop duidt onderzoek in opdracht van AMIS Conclusion.

Bedrijven zijn door overdreven verwachtingen van big data zeeën aan data gaan verzamelen. In veel gevallen is de big data nu echter fat data geworden. Het teveel wordt een ongezonde,risicovolle ballast. Veertig procent van de respondenten stelt bijvoorbeeld dat niet volledig duidelijk is wat de herkomst en kwaliteit van data is. Bijna een derde zegt dat de gegevens niet snel genoeg voorhanden zijn op het benodigde moment. En 27 procent concludeert dat er niet altijd toegang is tot de data die nodig is.

Veel bedrijven hamsteren data: het verzamelen van grote hoeveelheden zonder duidelijk gedefinieerd doel. Zes op de tien bedrijven bewaart bijvoorbeeld bewust méér data dan zij nu gebruiken met het oog op mogelijk toekomstig gebruik. Een risicovolle en in veel gevallen nutteloze strategie: deze data is immers vaak dusdanig onvolledig of ongedetailleerd dat later gebruik onmogelijk is, nog afgezien van veroudering.

“Hoewel de meeste bedrijven aangeven dat ze datagedreven werken als speerpunt hebben, blijken ze in de praktijk te worstelen met een hoop uitdagingen op het vlak van data-engineering, realtime data en dataplatformen, zegt André van Dalen, algemeen directeur van AMIS. “Daardoor lopen ze inzichten mis, is realtime bijsturen onmogelijk en kunnen ingehuurde datascientists en machine learning-specialisten niet efficiënt werken. Met als gevolg dat ze inboeten op slagkracht en flexibiliteit.”

“De IT-sector heeft klanten eerst verleid tot het verzamelen van grote datahoeveelheden en daarna aan hun lot overgelaten om iets zinvols met deze data te doen. Het is tijd dat we als sector de hand in eigen boezem steken en onze klanten helpen met daadwerkelijk waardevolle dataproducten. Help klanten hun datalandschap beheersbaarder en professioneler te maken aan de hand van hoogwaardige dataplatformen en data-engineering.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is gehouden onder 150 digitale beslissers en veranderaars die op managementniveau meebeslissen in digitale transformatietrajecten bij datagedreven organisaties in Nederland met minimaal 250 fte.

Gerelateerde artikelen

Bouke Hoving (ING): De voordelen van een ‘minimal shareable bank’

Bouke Hoving (ING): De voordelen van een ‘minimal shareable bank’

Om snel en flexibel te kunnen inspelen op nieuwe technologische mogelijkheden is een adaptieve IT- en datahuishouding vereist. Volgens Bouke Hoving, CIO Retail Banking van ING, wordt daarmee de kloof tussen strategie en executie overbrugd. De aloude, veelal productgedreven IT-complexiteit maakt plaats voor een toekomstvaste en wereldwijd toe te passen data- en technologieomgeving.

Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

Als bestuurder neem je niet langer beslissingen op basis van alleen gevoel. Data, dashboards en voorspellende algoritmen zijn belangrijke componenten voor betere besluiten. Daarmee ben je in staat je besluitvormingsprocessen te optimaliseren, omzetten te verhogen en innovatie te stimuleren.

2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

2021: HPDO Paper: Value creation by improved ecosystem partnering

Succesvolle partnering binnen een ecosysteem moet voldoen aan een aantal belangrijke voorwaarden. Onderzoek naar volwassenheid van partnering binnen ecosystemen door Erik Beulen van Tilburg University / TIAS Business School laat zien dat organisaties inzien dat er ruimte is voor verbetering.