Driekwart van de Nederlandse werknemers wil graag nieuwe digitale vaardigheden ontwikkelen, maar slechts zes procent is hier actief mee bezig. De helft zegt de voordelen te zien van low-code en ruim een derde zegt graag uitdagingen te willen aanpakken met IT-teams. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Mendix.

In verschillende landen, waaronder Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, heeft Mendix laten onderzoeken hoeveel potentiële ontwikkelaars zich onder de beroepsbevolking bevinden en wat de belangrijkste beweegredenen zijn om digitale vaardigheden te willen ontwikkelen. Overigens zijn de belangrijkste redenen die werknemers noemen om geen vaardigheden te ontwikkelen tevredenheid over het huidige vaardigheidsniveau (35%) en gebrek aan tijd (21%).

IT-afdelingen krijgen gemiddeld vijf keer zoveel verzoeken voor nieuwe applicaties dan ze kunnen leveren. Er zijn dus ontwikkelaars nodig om dit gat te vullen, en low code kan hierin een rol spelen. Op dit moment wordt in 40 procent van de gevallen een nieuwe app ontwikkeld door de IT-afdeling in samenwerking met relevante collega’s en in 37 procent door alleen de IT-afdeling. In een kwart van de gevallen wordt ontwikkeling extern uitbesteed en in 7 procent wordt er een kant-en-klare oplossing ingekocht, aldus het onderzoek.

Door de verzadiging van de ontwikkelcapaciteit kloppen medewerkers die nu een app ontwikkeld willen zien slechts drie op de tien keer bij de IT-afdeling aan. Een kwart van de ondervraagden stelt dat ze door middel van persoonlijke training zelf aan de slag zouden willen. Er is dus een groot potentieel onder werknemers en organisaties zouden hen kunnen stimuleren zich bepaalde ontwikkelvaardigheden eigen te maken.

Meer dan 80 procent van de ondervraagden geeft aan dat je nooit te oud bent om nieuwe digitale vaardigheden te leren. Met de opgedane kennis zou een kleine 60 procent willen bijdragen aan de digitalisering van de organisatie. Daarnaast zou 46 procent graag een applicatie ontwikkelen die een specifiek probleem of uitdaging in het werk oplost.

Ook het uitvoeren van de eigen taken en werkzaamheden zou een stuk succesvoller zijn met betere digitale vaardigheden, zo stelt 56 procent van de respondenten. Ruim een kwart ziet het als een aanleiding om ook in andere sectoren aan de slag te kunnen en nog eens een kwart wil met de nieuwe vaardigheden hogerop komen binnen de organisatie.

Ook is gevraagd naar wat werknemers denken te kunnen bijdragen door betere digitale vaardigheden. Hierop zeggen vier op de tien dat het hen zou helpen om bedrijfsbehoeften beter te begrijpen. Ruim een derde zou graag samen met het IT-team uitdagingen aanpakken. Nog eens een derde stelt dat de implementatie van digitale initiatieven succesvoller zou zijn als dit samen met IT-team wordt opgepakt.

Meer dan de helft van de ondervraagden had voor het onderzoek nog nooit van low-code gehoord. Ruim dertig procent kent de technologie maar weet niet hoe het werkt. Van de respondenten is 14 procent bekend met het begrip en de toepassing. Slechts 1 procent werkt zelf met low-code. Na uitleg van wat low-code is, geeft de helft van de ondervraagden aan de voordelen ervan te zien.

Over het onderzoek

In opdracht van Mendix heeft Reputation Leaders een landelijke representatieve steekproef (leeftijd, geslacht, regio) gehouden onder 250 werknemers. De prognoses zijn gebaseerd op het totale Nederlandse personeelsbestand zoals gedefinieerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (foutmarge 6,2%).

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

1 REACTIE

  1. Ik neem aan dat het bij digitale vaardigheden om meer gaat dan “applicaties ontwikkelen”. Waar het in eerste instantie om gaat: wat zijn de consequenties van digitale transformatie voor de samenleving, mijn organisatie en voor mezelf en mijn kwaliteiten in een snel veranderende wereld. Aangezien DT primair om processen (in en extern) en mensen draait is met name het (verder) trainen van de soft skills van belang. Nieuwe manieren van (internationaal) werken, meestal in multiculturele teams, vereist dat vooral ook culturele competentie en interculturele communicatie getraind worden, zoals te lezen valt in mijn eBook bij Bookboon.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam