Onderzoek: vertrouwen in algoritmes daalt

Onderzoek naar vertrouwen in algoritmes onder Nederlanders

Nu de inzet van algoritmes steeds verder toeneemt, is het interessant om te bekijken wat dit doet met het vertrouwen van burgers in de technologie. In het derde kwartaal van 2023 heeft KPMG, in samenwerking met Motivaction, een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid van algoritmes bij de gemiddelde Nederlander, en het vertrouwen die deze hierin stelt te hebben.

In de periode juli – september 2023 hebben 1044 Nederlanders in de leeftijdscategorie van 18 t/m 75 jaar deelgenomen aan het onderzoek. De respondentengroep varieerde van theoretisch tot praktisch opgeleiden en had een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen.

Open gratis het volledige onderzoek

Bekendheid neemt toe, maar vertrouwen in algoritmes daalt

Sinds KPMG’s eerste onderzoek naar het vertrouwen in algoritmes onder Nederlandse burgers in 2019, is de bekendheid met algoritmes alleen maar toegenomen. Waar in 2019 minder dan de helft van de Nederlanders bekend was met algoritmes, weten in 2023 bijna drie op de vier Nederlanders wat een algoritme is. Deze snelle toename kan worden verklaard door de toenemende mate waarin algoritmes voorkomen in de berichtgeving in de media en in het dagelijks leven. Algoritmes worden inmiddels dagelijks toegepast en gebruikt, bijvoorbeeld in (web)winkels, sociale media en streaming-diensten. Ook besteden de media steeds meer aandacht aan de rol van algoritmes in de samenleving, hoewel deze aandacht lang niet altijd positief van aard is.

Hoewel de bekendheid van algoritmes onder de Nederlandse bevolking aanzienlijk is toegenomen, valt op dat het vertrouwen in deze nieuwe technologie jaar op jaar een forse daling doormaakt. In 2023 is het vertrouwen met 22 procent gedaald ten opzichte van 2022, in lijn met de hoge percentages in voorgaande jaren. Tegelijkertijd blijkt dat het vertrouwen slechts in beperkte mate is gestegen, namelijk met maar 7 procent. Dat is een groot verschil ten opzichte van 2020, waar de toename van het vertrouwen ongeveer 12 procent was. Het lijkt erop dat, ondanks de grotere bekendheid met algoritmes, de bezorgdheid over hun rol in onze samenleving toeneemt.

Gerelateerde artikelen

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

De industriële sector ondergaat een metamorfose – automatisering alleen is niet langer genoeg. Fabrikanten kampen met voortdurende druk: strenge regelgeving, kortere productlevenscycli en consumenteneisen aan duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en altijd aanwezige druk op de kosten.

De AI Act ontcijferd

De AI Act ontcijferd

In dit document worden de mogelijke gevolgen van de AI-wet voor organisaties onderzocht, waarbij wordt ingegaan op de structuur, verplichtingen en tijdschema’s voor naleving. Daarnaast wordt er een actieplan voorgesteld waarmee organisaties rekening kunnen houden.

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial Intelligence (AI) opent nieuwe en vergaande mogelijkheden voor organisaties om de klantervaring als nooit tevoren te personaliseren. KPMG onderzocht wat AI zal betekenen voor de klantervaring.

Van AI-implementatie naar ticketless bedrijf: een case study

Van AI-implementatie naar ticketless bedrijf: een case study

Met het implementeren van AIOps ontstaat ook de mogelijkheid van een ticketless bedrijf. Oftewel, het inzetten van AI om alle activiteiten, tickets en alerts uit te voeren, zonder hulp van menselijke vaardigheden. Dit lijkt een ambitieuze visie, maar bij Digitate geloven we dat dit mogelijk is. En om dat te bewijzen, beginnen we bij onszelf.