Zes SD-WAN-mythes ontkracht

De toekomst van bedrijfsnetwerken is zonder twijfel “software defined”. Software is namelijk de enige manier om de complexiteit van connectiviteit, beveiliging van gegevensoverdracht over het internet en diepgaande netwerkanalyse beheersbaar te maken. Er moet ook rekening gehouden worden met onderlinge afhankelijkheden tussen netwerk- en beveiligingsdiensten, zeker als het gaat om een efficiënte werking. SD-WAN is een antwoord, maar zeker geen wondermiddel.

Met SD-WAN kunnen kwaliteits- en ontwerpproblemen in de onderliggende internet en MPLS-infrastructuur eenvoudig in kaart gebracht en tijdelijk opgelost worden. Een structurele oplossing om tot een totaalplaatje te komen, vergt vaak een stap extra. Want de bedrijfsnetwerken van morgen maken gebruik van een architectuur ontstaan uit de interactie tussen SD-WAN, beveiligingseisen èn de processen binnen IT servicebeheer. Naarmate SD-WAN zich verder ontwikkelt, worden de verschillen tussen de technologieën steeds kleiner. De focus van IT-besluitvormers verschuift dan naar het vermogen om het netwerk te controleren en te beheren in overeenstemming met alle ITIL-processen.

In dit whitepaper, uitgegeven door Deutsche Telekom Global Business, worden zes beweringen over SD-WAN onder de loep genomen.

  1. Hoe korter de weg naar de cloud, hoe beter
  2. Zero-Touch, zero zorgen, wereldwijd
  3. SD-WAN maakt alles veilig
  4. SD-WAN levert uitstekende kwaliteit, zelfs op slechte netwerken
  5. SD-WAN bespaart het bedrijf geld
  6. SD-WAN maakt alles agile en geautomatiseerd

Zijn deze stellingen steekhoudend en zo ja onder welke voorwaarden? Oordeel zelf en download onze whitepaper.

Gerelateerde artikelen

De belangrijkste securitytrends in het integratievak

De belangrijkste securitytrends in het integratievak

In dit trendrapport wordt ingezoomd op de trends op het gebied van security, wat de rol is van API’s en API Gateways bij het verhogen van de digitale veiligheid van een organisatie en hoe Enable U hieraan bijdraagt. We geven je het inzicht en de kennis om veilig en verantwoord met integraties om te gaan.

Zuiver drinkwater met blockchain innovatie

Zuiver drinkwater met blockchain innovatie

Samen met Fujitsu heeft het bedrijf Botanical Water Technologies (BWT) als doel om in 2025 100 miljoen mensen in de meest kwetsbare gebieden ter wereld van zuiver drinkwater te voorzien. Een sleutelelement hierin is een op blockchaintechnologie gebouwd platform dat transparantie en traceerbaarheid mogelijk maakt. Dit platform is een voorbeeld van hoe het mogelijk is te innoveren én op te schalen met duurzaamheid als thema.