Performance-verbetering door OT-data te verbinden met IT

Axians

27 maart 2023

De afgelopen decennia hebben veel productiebedrijven geïnvesteerd in software om kantoor- en fabrieksprocessen te automatiseren. Daardoor hebben ze kostbare, tijdrovende en repeterende werkzaamheden geautomatiseerd. De laatste jaren verschuift de focus naar het creëren van inzicht door slimmer gebruik van data. Het creëren van inzicht gebeurt nu vaak nog per afdeling of domein. Melle Lelieveld – industrie specialist op het gebied van Data & Analytics bij Axians – vertelt wat het productiebedrijven oplevert als ze inzicht krijgen in het gehele proces – van inkoop tot productie – of zelfs de gehele keten.

“In de fabriek wordt al ontzettend veel met data gewerkt. Denk aan SCADA- en MES-systemen waarbij het productieproces voortdurend in de gaten gehouden wordt en er in geval van problemen direct actie ondernomen kan worden. Maar er is veel meer waarde te halen door data uit verschillende bronnen, zoals machines, productielijnen, bedrijfssoftware en sensoren, bij elkaar te brengen. Niet zozeer om systemen, machines en apparaten van buitenaf te besturen, maar om een beter beeld te krijgen van het gedrag en de prestaties van alle onderdelen in de fabriek. Productiebedrijven beschikken dus over veel operationele data, maar vaak los van elkaar opgeslagen in de OT omgeving omdat ze uit verschillende bronsystemen komen”, aldus Melle.

Data ligt voor het oprapen, maar breng het verborgen goud bij elkaar

“Wil je hier waardevolle informatie uit kunnen halen om productieprocessen te optimaliseren, dan zal de data in samenhang geanalyseerd moeten worden. Liggen de productielijnen nog op schema om orders tijdig te kunnen leveren? Kunnen we voorspellen wanneer een machine uitvalt zodat we tijdig onderhoud kunnen plannen om stilstand te voorkomen tijdens productie? Kunnen we duurzamer met grondstoffen omgaan zonder dat dit de productkwaliteit in gevaar brengt? Alleen met een integrale kijk kunnen productiemanagers en operators op de fabrieksvloer de juiste actie ondernemen om de performance te verbeteren”, aldus Melle.

Melle Lelieveld

Toch laten veel productiebedrijven de mogelijkheden van data onbenut. “Het is ook best een behoorlijke stap om datagedreven te werken in je fabriek. Dit begint al met het verzamelen van de operationele data, dat niet alleen verspreid ligt binnen de OT omgeving, maar óók uiteenlopen in structuur en ritme. Binnen de OT omgeving heb je alleen inzicht in wat er gebeurt in de operatie, er is verder geen analytisch vermogen. Dat is wel nodig om échte slimme dingen te kunnen doen met data. Het gaat om inzicht in de volledige context van de bedrijfsvoering. Je wilt niet alleen kijken naar wat er is gebeurd maar juist vooral onderzoeken wat er veranderd is waardoor het is gebeurd. En daarin patronen ontdekken in de data waardoor je kunt voorspellen wat er wanneer gaat gebeuren zodat je hier alvast op anticiperen. Hiervoor zul je de data eerst moeten structureren en combineren of verrijken voor je alles in samenhang kunt analyseren”, zegt Melle.

Verbind OT data met IT data voor volledig inzicht in de bedrijfsvoering

“Los van het in samenhang kunnen analyseren van operationele data, wil je deze data ook kunnen verrijken met tactische en strategische data uit de IT omgeving. Waar je als productiebedrijf naartoe wilt is dat je niet alleen inzicht hebt per domein of afdeling, maar inzicht krijgt in het gehele proces, en bij voorkeur de gehele keten. Dat betekent dat je precies weet hoe het proces van verkoop tot planning, productie, expeditie en facturatie loopt én hoe al die processen elkaar beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld de productiecapaciteit wilt verhogen, kunnen daar negatieve gevolgen aan vastzitten. Misschien voldoe je daardoor niet meer aan wet- en regelgeving en je duurzaamheids-doelstellingen, omdat je meer CO2 uitstoot dan toegestaan. Dat levert je een boete op die je meer kost dan de winst die je boekt met upgrade van je productiefaciliteiten. Maar het kan ook ervoor zorgen dat je energiekosten boven de maximale kostprijs uitkomen of dat je de kwaliteit van producten niet meer kunt waarborgen.

Een integrale aanpak biedt ook mogelijkheden om je processen beter af te stemmen op klanten en leveranciers. De afhankelijkheid tussen alle partners in de keten is groot. Als bijvoorbeeld onderdelen niet geleverd kunnen worden, heeft dat invloed op alle betrokken partijen. Daar wil je het liefst zo snel mogelijk van op de hoogte zijn en inzicht hebben in de mogelijke scenario’s en resultaten. Zo kun je voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen en uiteindelijk de beste beslissing nemen. Op basis daarvan kun je nieuwe afspraken maken met je leveranciers en klanten op tijd weten dat er schaarste is van een bepaald product”, aldus Melle.

Met de opkomst van diverse functionaliteiten in de cloud om data te ontsluiten, op te slaan en te verrijken, zijn de mogelijkheden voor het geautomatiseerd analyseren van alle soorten data uit alle soorten databronnen binnen handbereik gekomen. “Vanuit het perspectief van de fabriek is de beweging naar de cloud wel spannend. Je wilt de operatie niet blootstellen aan gevaren van buitenaf, je wilt de kosten in controle houden, de infrastructuur moet op orde zijn, etc. Maar als je weet waar je op moet letten, dan kan het samenbrengen van verschillende datastromen in de cloud de kwaliteit en efficiency fors doen stijgen. Mijn oproep is dan ook om te beginnen met het ontsluiten van data uit de OT naar de cloud en combineer deze met data uit financiële en ERP applicaties. Want de waarde van deze IT gegevens voor het succes van OT processen, maar ook andersom, zorgt ervoor dat je productiebedrijf een geoliede machine wordt”, aldus Melle.

Het Maestro Data & IoT platform voor de industrie

Voor industriële bedrijven biedt data enorm veel kansen op het gebied van inzicht, voorspellende modellen en procesverbeteringen. Dit vraagt meer dan ooit om een solide datafundament. Axians is de Data & IoT partner voor productiebedrijven die weten welke allesbepalende impact data heeft op het waarmaken van hun ambities. Met het Maestro Data & IoT platform maken we het mogelijk om snel en eenvoudig alle soorten operationele, tactische en strategische data uit alle bronnen en systemen te verzamelen, te ontsluiten en te verwerken voor (voorspellende) data-analyses. Het biedt een schaalbare, veilige en beheersbare omgeving om data-oplossingen voor de fabriek en het kantoor te ontwikkelen en beheren.

Microsoft Data & AI inspiratie-event

Ontwikkelingen zoals IoT, AI en Machine Learning maken toekomstige analysevragen nog data-intensiever en complexer. Daarom slaan Microsoft en Axians op 19 april 2023 de handen ineen tijdens het Data & AI inspiratie-event. Tijdens dit gratis event, op het Microsoft hoofdkantoor op Schiphol, staat kennisdeling over verschillende Data & AI ontwikkelingen op het programma. Haal je voordeel uit:

  • De visie van Microsoft op Data & AI trends en uitdagingen, waaronder de transitie naar de cloud, security en cost control;
  • Praktische oplossingen van Axians hoe je de volledige kracht van deze ontwikkelingen kunt ontketenen binnen jouw organisatie met het Maestro dataplatform
  • Learnings van andere bedrijven rondom diverse complexe Data & AI cases
    Het Microsoft Data & AI inspiratie-event is voor iedereen kosteloos toegankelijk. Laat je inspireren en schrijf je hier in.

Gerelateerde artikelen

Flender richt wereldwijde matrixorganisatie op na afsplitsing van Siemens

Flender richt wereldwijde matrixorganisatie op na afsplitsing van Siemens

Flender zag het afsplitsingsproces van Siemens als een kans om wendbaarder en innovatiever te worden. Ze streven naar een wereldwijde IT-organisatie die bedrijfs- en IT-strategieën integreert, met als doel een wendbare, transnationale matrixorganisatie te creëren die flexibele samenwerking en innovatieve producten stimuleert.

AI-nstein of Einstein?

AI-nstein of Einstein?

Tijdens Salesforce World Tour Amsterdam 2024 liet Salesforce zien wat de toekomst is van AI, en welke onbegrensde mogelijkheden bedrijven hebben op dit gebied.