De toekomst van werken is meer dan de hybride werkplek

Verizon

20 december 2022

Terwijl in Nederland het hybride werken niet meer is weg te denken, is er elders in de wereld nog volop discussie waar medewerkers hun werk moeten doen. Of dit nu op kantoor is, thuis of in een hybride vorm, je moet als organisatie een visie ontwikkelen over hoe de toekomst van werk eruit ziet. Vervolgens ontwikkel je een roadmap waarin je uiteenzet welke technologieën je nodig hebt om deze visie te realiseren.

In de Verenigde Staten lijkt een ware strijd te zijn losgebarsten tussen werkgevers en werknemers over het ‘back to office’ beleid. Waar we in Europa en Nederland de zegeningen tellen van het hybride werken, lijken CEO’s aan de andere kant van de oceaan aan te sturen op (volledige) terugkeer naar kantoor. Forbes noemt in een artikel begin december 2022 de CEO van Morgan Stanley, een grote financieel adviseur, die iedereen op kantoor wilde zien. Zijn evenknie bij Snap houdt het op 80 procent aanwezigheid op kantoor. En we kennen allemaal nog de uitspraken van Elon Musk die iedereen die niet op kantoor verscheen als ontslagen beschouwde. Bedrijven als General Motors en Amazon kwamen juist terug op hun ‘in-office’ beleid, mede omdat werknemers in opstand kwamen.

Back to office

Nu we, wellicht wereldwijd, op een recessie afkoersen, is baanzekerheid voor veel werknemers een groot goed. Als de hoogste baas dan roept dat hij volle parkeerplaatsen wil zien en een drukke bedrijfskantine, dan hebben veel mensen toch de neiging om maar op kantoor te verschijnen. Daarbij wordt voorbijgegaan aan de vraag of deze afgedwongen terugkeer naar het oude normaal goed is voor de medewerker en de organisatie. Forbes concludeert in hetzelfde artikel dat er gewoonweg niet of niet goed is nagedacht over de invulling van het werken op kantoor.

Niet over het feit dat na Covid veel medewerkers voor geen goud meer uren in de file gaan staan of in een overvolle trein gaan zitten. En niet over de vraag welke mensen en functies er dan wel op kantoor komen en op welke tijden.

Tegelijkertijd wordt er onvoldoende duidelijk gemaakt waarom en wanneer het juist wel belangrijk is samen te komen op de bedrijfslocatie. Als er complexe problemen liggen is het goed om samen de mouwen op te stropen en pizza’s te bestellen. En dan kom je er samen, bij elkaar en naast elkaar, wel uit. Maar dit wordt niet met de mensen om wie het gaat gedeeld. Kortom, we modderen maar wat aan als het gaat om toekomst van werken.

Hogere productiviteit

Met het onbezonnen terugroepen naar kantoor gaan kortzichtige managers ook voorbij aan het feit dat de productiviteit van thuiswerkers niet achteruit ging tijdens de lockdown. Sterker nog, uit onderzoek van Verizon blijkt dat 70 procent van de respondenten – zo’n 600 beslissers in grote ondernemingen wereldwijd – vond dat hun personeel zelfs productiever was tijdens het thuiswerken. Slechts 13 procent vond dat ze minder productief waren. Er komen nog meer positieve bevindingen uit dit onderzoek. Ondernemers voelen zich na de pandemie beter uitgerust om:

  • Snel beslissingen te nemen (71 procent).
  • Strategisch na te denken over langetermijndoelen (72 procent).
  • Nieuwe technologieën in te zetten (75 procent).
  • Met zowel klanten (72 procent) als werknemers (69 procent) relaties aan te gaan die meer berusten op empathie en vertrouwen.

Technologie in de toekomstvisie

Deze cijfers kunnen beleidsmakers heel goed betrekken bij het formuleren van hun visie over de toekomst van werken. Als het gaat om de technologische dimensie van deze toekomstvisie, dan zien we dat bedrijfsleiders de acceptatie van nieuwe technologieën in een stroomversnelling proberen te krijgen. Dit is vooral om als organisatie wendbaar en flexibel te worden en bedrijfsprocessen verder te digitaliseren en automatiseren. Het is dan ook niet vreemd dat zo’n drie kwart van de topmanagers van plan is meer te investeren in de migratie naar de cloud of in cloudoplossingen. Hetzelfde percentage verwacht meer te gaan werken met data analytics software, waarmee zij invulling geven aan de wens om sneller beslissingen te kunnen nemen. Ten slotte valt op dat men niet voorbijgaat aan de kwetsbaarheid van de digitale werkomgeving. 78 procent is voornemens meer in cybersecurityservices te gaan investeren om digitaal weerbaarder te worden.

Snel beslissingen nemen, snel kunnen opschalen, tijdig reageren op cyberdreigingen. De toekomst van ons werk gaat er vooral om dat je je als organisatie kunt aanpassen aan veranderingen. Dat betekent ook: investeren in de juiste technologieën om medewerkers in hun kracht te zetten waar zij dan ook hun werk doen. CEO’s die alleen focussen op de werkplek op kantoor, slaan de plank mis, en de jonge talenten zullen dan ook een andere werkgever kiezen.

Gerelateerde artikelen

Flender richt wereldwijde matrixorganisatie op na afsplitsing van Siemens

Flender richt wereldwijde matrixorganisatie op na afsplitsing van Siemens

Flender zag het afsplitsingsproces van Siemens als een kans om wendbaarder en innovatiever te worden. Ze streven naar een wereldwijde IT-organisatie die bedrijfs- en IT-strategieën integreert, met als doel een wendbare, transnationale matrixorganisatie te creëren die flexibele samenwerking en innovatieve producten stimuleert.

AI-nstein of Einstein?

AI-nstein of Einstein?

Tijdens Salesforce World Tour Amsterdam 2024 liet Salesforce zien wat de toekomst is van AI, en welke onbegrensde mogelijkheden bedrijven hebben op dit gebied.