Hoe data governance de digitale druk op CIO’s verlicht

Het verzamelen, analyseren en interpreteren van data is cruciaal voor bedrijven. Hierdoor ontstaat namelijk inzicht in bijvoorbeeld klanten, markten en processen. En met dit inzicht kun je datagedreven besluiten nemen, waarde voor de business realiseren en kosten reduceren.

Als CIO heb je verantwoordelijkheden die soms botsen met data als ‘het nieuwe goud’. Elk data-initiatief vormt namelijk een mogelijk risico voor security, privacy, compliancy én betrouwbare informatievoorziening. Daarom is het noodzakelijk om op een duurzame en verantwoorde manier met data om te gaan. Gelukkig is hier een strategie voor: data governance.

De koppeling met een datastrategie

Data is een strategisch middel om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Daar hoort een datastrategie bij: een langetermijnvisie, inclusief actieplan. Maar óók data governance. Strategie en governance zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want wil je meer datagedreven werken en de beschikbare data zo goed mogelijk benutten, dan is het essentieel dat de basis op orde is. De kwaliteit van de data moet goed zijn, medewerkers moeten weten wie waarvoor verantwoordelijk is, en je wilt veilig omgaan met je data. Dat maakt data governance een fundamentele pijler binnen elke succesvolle datastrategie.

Lage datakwaliteit? Inaccurate besluitvorming

Om beslissingen te kunnen baseren op data is het van belang om de kwaliteit op orde te krijgen. Maar als we een klant niet zo snel kunnen vinden in het systeem, dan maken we vaak weer een nieuwe aan. En als er geen richtlijnen zijn voor bijvoorbeeld de invoer van postcodes, dan worden die op verschillende manieren toegevoegd. Dit zijn slechts kleine voorbeelden die zorgen voor dubbele en inconsistente data.

De gevolgen: data is niet betrouwbaar genoeg om te gebruiken voor het nemen van besluiten. Stel dat je data inzet om je verkopen te voorspellen en op basis hiervan afspraken maakt met je leveranciers? En dat uiteindelijk blijkt dat de forecasts niet kloppen? Dat kost geld. Data governance zorgt ervoor dat de datakwaliteit op het juiste niveau komt, zodat je betrouwbare inzichten krijgt om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Eigenaarschap: datagedreven werken doe je sámen

Verantwoordelijkheden voor datamanagement beleg je organisatiebreed. Afhankelijk van de afdeling en processen is bijvoorbeeld finance, HR of marketing eigenaar van de data. Daar zit namelijk de kennis van dat domein. Dit betekent dat een datagedreven organisatie iedereen betrekt en dus niet alleen de IT-afdeling. Bij een afdelingsoverstijgend project behoort het datamanagement tot dat projectteam. Dat betekent dat je je als CIO alleen nog maar hoeft bezig te houden met afzonderlijke data-initiatieven. Want eigenaarschap zorgt voor helderheid: de verantwoordelijkheden zijn bekend en die liggen bij de juiste afdelingen en personen.

Data governance om security en privacy te borgen

Als je datagedreven wilt werken, moet er voldoende aandacht zijn voor privacy en security. Met name persoonsgegevens en bedrijfskritische informatie wil je zo goed mogelijk beveiligen. Maar zie dit vooral niet als obstakel. Er zitten natuurlijk wel bepaalde eisen aan de security en privacy van data, maar dat staat het maken van analyses, voorspellingen en de beschikbaarheid van data niet in de weg. Er zijn genoeg slimme oplossingen die je hierbij kunnen helpen. Zoals Microsoft Purview Information Protection voor het automatisch opsporen, classificeren en beveiligen van gevoelige data. Data governance borgt privacy en security en dat geeft je als CIO een hoop gemoedsrust.

Minder digitale druk voor CIO’s

CIO’s zijn verantwoordelijk voor allerlei dataprocessen: van het monitoren van de datakwaliteit en het opvolgen van issues, tot het aansturen van het datamanagementteam. Dit moet goed geregeld zijn, aangezien de besluiten die je neemt op basis van data impact hebben op het bedrijf. Data governance zorgt hierbij voor standaardisatie en omvat het beleid, de processen en mensen die betrokken zijn bij het beheren, beschermen en benutten van data. Als dit op de juiste wijze is ingericht, dan zal dit de digitale druk op CIO’s verminderen én bijdragen aan het succes van de datastrategie.

Aan de slag met je datastrategie? Download dan de HSO whitepaper Datastrategie – maximaliseer de waarde van data.
 

  Gerelateerde artikelen

  De grote uitdaging van duurzaamheidsdata oplossen

  De grote uitdaging van duurzaamheidsdata oplossen

  Een goed besluit is gebaseerd op goede data. Bedrijven moeten zich dan ook afvragen: hebben we deze data? Hoe krijgen we er toegang toe? Wie is er verantwoordelijk voor? In deze paper delen we hoe CIO’s en datamanagers de uitdaging van duurzaamheidsdata kunnen tackelen.

  Hoe moderne DCIM bijdraagt aan het succes van de CIO

  Hoe moderne DCIM bijdraagt aan het succes van de CIO

  CIO’s spelen steeds vaker een leidende rol bij het digitaliseren van bedrijfsactiviteiten, waardoor zijn of haar positie belangrijker en complexer is geworden. Maar de traditionele rol van de CIO, namelijk het leveren van IT-diensten, vraagt ook meer aandacht door de sterk gedistribueerde, hybride IT omgeving.

  Kansen benutten met clouddiensten

  Kansen benutten met clouddiensten

  Tegenwoordig is de inzet van de publieke cloud voor de overheid steeds couranter. Dit vraagt wel om een goede cloudstrategie, waarbij een meerwaarde voor de organisatie, dataveiligheid en privacy cruciaal zijn. Ook het efficiënter gebruikmaken van het applicatielandschap vereist een doordacht plan van aanpak.

  Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

  Vijf kritische succesfactoren voor een effectieve datastrategie

  Als bestuurder neem je niet langer beslissingen op basis van alleen gevoel. Data, dashboards en voorspellende algoritmen zijn belangrijke componenten voor betere besluiten. Daarmee ben je in staat je besluitvormingsprocessen te optimaliseren, omzetten te verhogen en innovatie te stimuleren.