Futurist Frank Diana: ‘Wees klaar voor grote veranderingen’

Hotze Zijlstra

14 november 2023

Convergerende ontwikkelingen: de voorspellende waarde van het verleden

Onze geschiedenis is volgens futurist Frank Diana een belangrijke bron voor het begrijpen van het heden. Een goede kijk op het verleden maakt het bovendien mogelijk om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorzien. “De huidige periode is in veel opzichten overeenkomstig met de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw”, stelt Diana met oog op geopolitieke, technologische, economische en maatschappelijke dynamiek.

Woorden die klinken als een waarschuwing en tegelijk oproepen tot actie. Zeker voor technologieleiders, die zelf tot zekere hoogte invloed uitoefenen op grootscheepse veranderingen, is een open oog voor de samenhang van actuele gebeurtenissen en terugkerende patronen onontbeerlijk. Op CIODAY2023 neemt de Amerikaanse futurist de Nederlandse techcommunity mee in zijn werk en gedachtengoed.

Hoe de exacte toekomst eruit gaat zien is volgens Diana lastig te zeggen, maar je kunt naar zijn mening maar beter klaar zijn voor grote omwentelingen. “The further back you can look, the further forward you are likely to see”, citeert hij de Britse staatsman, strateeg en schrijver Winston Churchill. In andere woorden: goed terugblikken helpt bij het voortvarender opnieuw bedenken van de toekomst. Dat betekent soms dat je open staat voor voortschrijdende inzichten en een minder rigide houding kiest ten aanzien van ooit aangeleerde, maar inmiddels achterhaalde opvattingen en gedrag.

Frank Diana spreekt ten aanzien van aanstaande verschuivingen in termen van ‘convergenties’, oftewel het samenkomen van ontwikkelingen uit uiteenlopende hoeken van economie, technologie en samenleving. Vaak is zo’n bundeling een voorbode of een waarschuwing voor een verandering van orde. Op basis van een uitgebreide verzameling en rubricering van gebeurtenissen in het verleden – die hij tijdens zijn presentatie altijd onder de knop heeft – kan hij voor diverse sectoren als gezondheidszorg, transport, voeding, energie enzovoorts voorspellingen doen.

Op dezelfde manier brengt hij het verloop van ‘horizontale’ fenomenen, zoals AI en andere technologieën op basis van bekende en zich herhalende patronen in kaart. Als tipje van de sluier noemt hij zich ontwikkelende robots, waardoor AI niet langer via de prompt aangestuurd wordt, maar via gewone menselijke interactie. Ook voorziet hij een verregaande koppeling van AI aan onder meer virtual reality. Door alle beschikbare dots uit verleden en heden met elkaar te verbinden, kan hij door een focus op ‘katalysators en obstakels’ de contouren schetsen van een mogelijke toekomst.

Vooralsnog staan de wereld, samenlevingen, bedrijven en hun leiders voor grote uitdagingen. “Momenteel zie je net als in de jaren twintig en dertig toenemende polarisatie, een gebrek aan crisisbestendigheid, zware economische en sociale uitdagingen, het instorten van zich ontwikkelende landen, een verschuiving naar regionale bevoorradingsketens en de opkomst van de surveillance society.”


Frank Diana is een erkend futurist, spreker en auteur met meer dan 35 jaar ervaring in leiderschapsrollen in meerdere sectoren. Hij schrijft uitgebreid over de toekomst van technologie, de samenleving en het bedrijfsleven. Momenteel is hij Principal Futurist bij TCS en onderzoekt de impact van opkomende technologieën zoals kunstmatige intelligentie, blockchain, IoT en robotica op verschillende industrieën en maatschappelijke systemen.

Hij duikt ook in de implicaties van mondiale trends zoals klimaatverandering, veranderende demografische ontwikkelingen en geopolitieke verschuivingen. Tijdens zijn keynote tijdens CIODAY2023 op 21 november in Hilversum zal hij inzichten, perspectieven en aanbevelingen bieden voor organisaties en hun leiders die willen navigeren en bloeien in een steeds complexere en snel evoluerende wereld.

Gerelateerde artikelen

‘Digital Leaders’ met Daniel Gebler

‘Digital Leaders’ met Daniel Gebler

In deze speciale aflevering van CIO TV spreken Daniel Gebler, CTO bij Picnic Technologies, Hein Dekkers (Cisco), Karina Kuperus (KPMG) and Michiel Eielts (Equinix) over hoe hun bedrijf het tempo heeft bepaald voor innovatie, groei en leiderschap.