Meerdere clouds versus multi-cloud

Geng Lin

16 november 2021

Ondanks de brede toepassing van multi-cloudstrategieën in het bedrijfsleven, blijft er een gebrek aan effectieve oplossingen die de vele uitdagingen aanpakken waarmee organisaties worden geconfronteerd zodra ze deze strategie toepassen. We moeten het gat tussen multi-cloud en meerdere clouds overbruggen.

Een van die uitdagingen is de veilige interconnectie van workloads die door meerdere providers worden gehost – een probleem dat in intensiteit toeneemt wanneer er meer cloud-vendors worden toegevoegd. Van de organisaties die apps implementeren in meerdere clouds, gebruikt 63 procent drie of meer clouds, zo blijkt uit een onderzoek van Propeller Insights (pdf). Meer dan de helft (56%) vindt het moeilijk om workloads in verschillende cloudproviders te beheren, vanwege problemen op het gebied van beveiliging, betrouwbaarheid en connectiviteit in het algemeen.

Een deel van dit probleem kan worden toegeschreven aan concurrerende operationele modellen. Elke afzonderlijke cloud biedt diensten en API’s die uniek zijn voor de afzonderlijke cloudaanbieder, en vereisen vaak dat klanten zich houden aan verschillende vaardigheden, beleidslijnen en benaderingen. Elke cloud biedt een softwaregedefinieerde netwerkervaring, maar geen twee clouds bieden dezelfde softwaregedefinieerde netwerkervaring. Dit leidt vaak tot inconsistente configuraties die van invloed zijn op de beveiliging en prestaties wanneer niet goed rekening wordt gehouden met deze verschillen tussen de omgevingen.

Deze problematiek in interconnectiviteit wordt nog eens versterkt door de introductie van cloud-native, op microservices gebaseerde applicaties, waardoor het aantal cross-communicatie-instanties aanzienlijk toeneemt. Uit het Propeller-onderzoek blijkt dat: meer dan 70 procent van de respondenten zegt dat beveiligingsproblemen in multi-cloudomgevingen worden verergerd door de verschillende beveiligingsdiensten tussen providers (77 procent), het groeiende aantal API’s (75 procent) en de prevalentie van op microservices gebaseerde apps (72 procent).

Dit alles zorgt voor een behoefte – en vraag – naar een nieuwe benadering van multi-cloud networking.

De uitdaging van multi-cloud networking

Multi-cloud networking verenigt twee verschillende benaderingen om de levering van applicaties te vereenvoudigen. Ten eerste omarmt het softwaregedefinieerde internetworking van onderaf.  Het creëert een overlay die de verschillen tussen netwerkomgevingen abstraheert en de uitdagingen van het gebruik van meerdere cloud-omgevingen samen aanzienlijk vereenvoudigt. De vaste fysieke infrastructuur wordt gebruikt als een capabele onderlaag met een standaard cross-cloud control plane die dynamische virtuele netwerken erbovenop mogelijk maakt.

Ten tweede breidt het eenvoudige containernetwerken uit tot een geavanceerde distributie van bovenaf. Terwijl de industrie is begonnen met het standaardiseren van container workloads als de de facto applicatie-eenheid, moet de relatief ongenuanceerde networking eronder worden uitgebreid naar andere omgevingen. Dit markeert de uiteindelijke opkomst van een gedistribueerde cloud om te helpen bij het beheren van applicatieverkeer tussen omgevingen.

De convergentie van deze twee elementen heeft al geleid tot de creatie van twee abstractielagen in applicatiearchitecturen van klanten: Kubernetes om het beheer van netwerkworkloads te vergemakkelijken en SDN om internetworking te vereenvoudigen. Maar de manier waarop deze twee benaderingen momenteel convergeren, veroorzaakt nog steeds aanzienlijke pijn bij klanten.

Veel organisaties ervaren een probleem met de manier waarop deze technologieën de bedrijfsvoering dwingen tot het aannemen van al te granulaire configuraties om een gestandaardiseerde internetworking-aanpak te verkrijgen wanneer er meerdere clouds bij betrokken zijn. De aanpak van de ene cloudprovider – zelfs voor uiterst eenvoudige netwerktaken zoals VLAN-beheer – verschilt duidelijk van de aanpak van een andere. En beide kunnen volledig vreemd zijn aan de aanpak van de onderneming voor de eigen private cloud-inspanningen.

De manier waarop netwerken in verschillende cloud-omgevingen worden geleverd en beheerd, leidt vaak tot de noodzaak om een team van experts in de verschillen tussen de respectieve omgevingen in dienst te houden, alleen al om gelijke tred te houden met de netwerkstandaardisatie.

Gedistribueerde cloud als oplossing

Door meer dan één cloudprovider aan de mix toe te voegen, wordt de intensiteit van het probleem vergroot. Het is duidelijk dat er betere manieren zijn om dit probleem aan te pakken door Kubernetes en SDN dichter bij elkaar te brengen, verschillen in de omgeving op te lossen en de noodzaak om een netwerkexpert te zijn om dit allemaal voor elkaar te krijgen, weg te nemen. Bij F5 noemen we deze aanpak de ‘gedistribueerde cloud’.

Klanten lopen over het algemeen tegen dit probleem aan als hun zakelijke beslissingen en applicatiebehoeften worden afgewogen voorafgaand aan het selecteren van het ‘beste netwerk/cloud’ voor hun dienst. Deze beslissing omvat een verscheidenheid aan factoren, zoals kosten, de mogelijkheid om op te starten, de snelheid van de implementatie of de noodzaak om in een bepaalde regio te zitten, of elke andere factor die de klant als cruciaal beschouwt voor het succes van een applicatie.

Zelden worden netwerkfactoren of interoperabiliteit met andere clouds in overweging genomen bij de initiële zakelijke beslissing. Helaas leidt dit tot nieuwe uitdagingen naarmate de applicatie vordert in de verwachte levensduur en andere bedrijfsonderdelen andere beslissingen nemen over cloud-gebruik.

Er is niets inherent onjuist aan de beslissingen om cloud-technologieën te gebruiken die bijzonder geschikt zijn voor de zakelijke behoeften, zelfs als dit leidt tot het gebruik van meerdere leveranciers of omgevingen. We moeten niet suggereren dat klanten de unieke voordelen van een bepaalde cloudprovider moeten nastreven, maar dat ze in plaats daarvan moeten streven naar het creëren van gemeenschappelijkheid tussen al deze leveranciers met build-to-scale oplossingen die redelijk zijn en binnen het bereik liggen van de netwerkvaardigheden, applicatiebehoeften en zakelijke wensen van klanten.

Deze ‘gedistribueerde cloud’-aanpak wordt ondersteund door drie belangrijke overtuigingen: Het begrip dat het netwerk een model moet ondersteunen van overal en altijd, zonder verlies van kwaliteit of klantervaring. De overtuiging dat elke internetworking cloud eenvoudig, volledig en consistent moet zijn, ongeacht de onderliggende cloud die klanten zouden kunnen kiezen. En dat klanten meer waarde zouden moeten kunnen halen uit eenvoudige, declaratieve, API-gestuurde unificatie tussen besturings- en beheerplatforms.

Het gedistribueerde cloud-model gaat ervan uit dat de gebruikers van de applicaties van klanten moeten worden bediend met de hoogste aspecten van kwaliteit, prestaties en beveiliging in near-real-time. Ons doel is om een gedistribueerde cloud te leveren die de concepten van cross-cloud elasticiteit met zich meebrengt zonder enorme kostenstijgingen, tijdsbeperkingen bij provisioning of omgevingsvariabelen.

Hiertoe moeten meer adaptieve applicaties worden ontwikkeld, en moeten klanten geholpen worden bij het voltooien van deze transities, zodat ze workloads eenvoudig kunnen verplaatsen naar de meest efficiënte en effectieve locaties, regio’s of kostenmodellen. Zonder voor elke omgeving een staf van netwerkwizards in dienst te hebben.

Gerelateerde artikelen

Supply Chain Trends 2024: de digitale revolutie

Supply Chain Trends 2024: de digitale revolutie

Geavanceerde technologieën zetten de wereld van de toeleveringsketen op zijn kop. Met snel evoluerende mogelijkheden op het gebied van generatieve AI, data-analyse, automatisering, machine learning, IoT, blockchain en meer, is de ‘slimme’ toeleveringsketen hard op weg het nieuwe normaal te worden.

Tech Report 2023: de belangrijkste technologietrends

Tech Report 2023: de belangrijkste technologietrends

Ondanks economische onzekerheid blijven organisaties zich inzetten voor hun innovatiedoelen. Uit het KPMG Global Tech Report 2023 blijkt dat tech-leiders ervan overtuigd zijn dat omarming van technologie in alle facetten van een bedrijf productiviteitswinst oplevert.

De grote uitdaging van duurzaamheidsdata oplossen

De grote uitdaging van duurzaamheidsdata oplossen

Een goed besluit is gebaseerd op goede data. Bedrijven moeten zich dan ook afvragen: hebben we deze data? Hoe krijgen we er toegang toe? Wie is er verantwoordelijk voor? In deze paper delen we hoe CIO’s en datamanagers de uitdaging van duurzaamheidsdata kunnen tackelen.