Waarom het tijd is om je ESG-strategie te versnellen

Jeffrey Davis

18 januari 2022

De visie van bedrijven om een ​​hoger doel te dienen, is niet langer een vast onderdeel van missie-verklaringen of zomaar een feelgood-oefening – het is een nieuwe managementdiscipline, die organisaties zouden moeten omarmen met dezelfde rigueur als hun financiële resultaten.

Chief executives staan ​​tegenwoordig vanuit alle hoeken onder druk om de doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (environment, society, governance: ESG) te realiseren. Maar de meeste bedrijven staan ​​aan de startlijn. Meer dan de helft (58%) van de executives heeft weinig of geen vertrouwen in de betrouwbaarheid van hun huidige ESG-programma’s, blijkt uit een onderzoek van september 2021 door de belangenorganisatie voor corporate governance OCEG.

Infographic: de businesscase voor ESG

Sommigen hebben het leiderschap en de organisatorische wil, maar missen de juiste tools en processen voor gegevensbeheer. Anderen hebben misschien de juiste infrastructuur, maar missen voldoende aandacht van de C-suite: slechts 48 procent van de leidinggevenden, aldus het onderzoek, is van mening dat ESG-factoren een rol spelen in de financiële resultaten van een bedrijf.

Recente onderzoeken en surveys onder leidinggevenden suggereren dat deze hun ESG-inspanningen moeten versnellen, omdat ze anders riskeren achterop te raken bij de concurrentie op verschillende belangrijke terreinen.

Hier volgt een kijk op recente bevindingen die aantonen waarom ESG nú een strategische noodzaak is; waar de meeste bedrijven tekortschieten; hoe strategische ESG-programma’s in de praktijk kunnen werken met de juiste methodologie en digitale tools – en een vooruitzicht op de opbrengst voor degenen die het allemaal voor elkaar kunnen krijgen.

“58 procent van de leidinggevenden heeft weinig of geen vertrouwen in de betrouwbaarheid van hun ESG-programma’s”

“We zijn nauw betrokken bij onze klanten rond het operationaliseren van ESG-inspanningen om de impact ervan te vergroten en duurzame groei te stimuleren”, zegt Barbara Kay, senior director product marketing for security and risk bij ServiceNow. “Als je ESG-doelen integreert in digitale transformatie, kun je verbluffende resultaten behalen.”

ESG is nu een prioriteit op directieniveau

Consumenten, werknemers en aandeelhouders eisen dat bedrijven meer inspanningen leveren voor hun ESG-prioriteiten en -doelen. De wereldwijde ESG-beleggingsmarkt overschrijdt nu 30 triljoen dollar, en beleggers hebben in 2020 51 miljard in ESG-activa gestoken, meer dan het dubbele van wat ze in 2019 hebben geïnvesteerd. Bedrijven met sterke ESG-toezeggingen laten op hun beurt zien dat ze medewerkers van hoog niveau kunnen aantrekken en behouden, die meer zingeving in hun werk zoeken.

Waar bovenstaande groepen onvoldoende druk uitoefenen, grijpen regelgevers in met nieuwe handhavingsmechanismen: in het afgelopen decennium is het aantal ESG-gerichte regelgeving, voornamelijk van overheidsinstanties, enorm gestegen. (In 2020 kwamen er meer dan 200 nieuwe wereldwijde, ESG-gerelateerde regels tot stand, tegenover 128 in 2019.) De meeste nieuwe regulering is volgens beleggingsonderzoeksbureau MSCI gericht op het aangaan van de uitdagingen van klimaatverandering, meer toezeggingen inzake alternatieve energiebronnen en meer transparantie in corporate governance.

Meeste bedrijven staan aan het begin

ESG vertegenwoordigt een complexe reeks uitdagingen voor de meeste ondernemingen. Ondanks interne en externe druk om hun inspanningen op te voeren, zegt slechts 46 procent van de voor de OCEG ondervraagde beslissers dat er een formeel ESG-programma is, en nog minder (43%) heeft KPI’s voor ESG-doelstellingen vastgesteld. De betrekkelijk geringe ervaring van raden van bestuur is waarschijnlijk een van de redenen voor het trage tempo van de vooruitgang. Volgens een rapport van NYU Stern Center for Sustainable Business heeft slechts 29 procent van de Fortune 100-bestuurders relevante ESG-referenties.

“Slechts 48 procent van de leidinggevenden is van mening dat ESG-factoren een rol spelen in de financiële resultaten van een bedrijf”

De grotere uitdaging voor veel organisaties is het gebrek aan geïntegreerde methoden voor gegevensverzameling, rapportage en gerelateerde processen. In de meeste organisaties zijn de activiteiten waaruit ESG bestaat, verspreid over verschillende operaties en afdelingen. Het is dan ook niet verrassend dat van de Amerikaanse bedrijven die in 2021 vanwege de Global GSM Monitor werden ondervraagd, slechts 27 procent van de geïnterviewden hun methodologie voor algemene ESG-rapportage uitlegden, en nog minder (19%) hun formules of berekeningsmethoden onthulden over hoe zij ESG-gegevens verzamelen.

De voordelen van ESG

Bedrijven die sterke ESG-programma’s samenstellen en beheren, zullen waarschijnlijk verschillende strategische voordelen zien. Volgens onderzoek van McKinsey zijn succesvolle ESG-programma’s gekoppeld aan vijf kernvoordelen:

  • Hogere omzetgroei
  • Lagere kosten
  • Minimale regelgevende en juridische interventies
  • Hogere productiviteit van medewerkers
  • Geoptimaliseerde investeringen en kapitaaluitgaven

Goed beheerde ESG-programma’s trekken ook meer toptalent aan: 71 procent van de werknemers zeggen bereid te zijn met minder salaris genoegen te nemen om te kunnen werken voor een bedrijf “met een missie waarin zij geloven en waarvan ze de waarden delen”, aldus een LinkedIn-enquête.

ESG in de praktijk brengen

Aangezien ESG voorlopig een opkomende managementpraktijk is, hebben bedrijven geen nauwgezette draaiboeken met best practices die ze kunnen volgen. Toch zijn er modellen voor ESG-management in opkomst. Sommige bedrijven beginnen bedrijfsbrede digitale platforms te gebruiken om al hun E-, S- en G-activiteiten te integreren, van het stellen van doelen en meetwaarden tot het verzamelen van gegevens, audits en het bijhouden van prestaties.

Volgens ServiceNow kan dit bedrijven helpen om ESG-initiatieven naar de vier stadia van volwassenheid te brengen:

  1. Ad hoc: ESG-gerelateerde activiteiten zitten nog in silo’s binnen de onderneming, zonder dat er formele ESG-tools of -processen worden gebruikt.
  2. Disclosure-driven: regelgevende vereisten en verwachtingen van beleggers op het gebied van openbaarmaking helpen de automatisering van handmatige gegevensverzameling en jaarlijkse ESG-rapportage te stimuleren.
  3. Bestuurd (governed): bestuurders leiden de formele opvolging van ESG-initiatieven, governance-processen, beleid en de continue monitoring en compliance.
  4. Geïntegreerd: ESG-activiteiten worden ingebed in het dagelijkse werk in de gehele onderneming en spelen een belangrijke rol bij het beïnvloeden van zakelijke beslissingen tot de beloning van bestuurders.

Het bereiken van het hoogste ESG-niveau kost natuurlijk tijd. Maar voor veel bedrijven wijzen de feiten erop dat ze hun inspanningen moeten versnellen.

Deze post is eerder gepubliceerd op Workflow, de blogsite van ServiceNow.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Studie: verantwoord gebruik AI op keerpunt

Studie: verantwoord gebruik AI op keerpunt

Er is een radicale verschuiving zichtbaar in de rollen verantwoordelijk voor het leiden en handhaven van AI-ethiek in organisaties. Hierop duidt een wereldwijde studie. Op de vraag welke functie primair verantwoordelijk is voor AI-ethiek, wezen acht van de tien respondenten op een niet-technische beslisser, zoals de CEO, als hoofdverantwoordelijke.

Waarom de digital-first economie vraagt om een governance-first strategie

Waarom de digital-first economie vraagt om een governance-first strategie

Als je aan drie willekeurige managers vraagt wat ‘IT-governance’ voor hun organisatie betekent krijg je waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Cruciaal is dat het idee en de praktijk van IT-governance aansluiten bij de huidige tijd. We leven in een digital-first wereld die eist dat IT snel innovatieve oplossingen met geavanceerde technologie ontwikkelt. Hoe zorg je dat je governance-strategie aansluit bij deze nieuwe werkelijkheid?