CIO’s, CTO’s en het nieuwe tijdperk van supply chain sustainability management

Bas Winckels

27 oktober 2022

Technologie essentieel in de ‘nieuwe wereld’ van supply chain sustainability

Supply chains zijn zo oud als de weg naar Rome en zijn ontwikkeld om goederen zo snel en zo kostenefficiënt mogelijk te vervoeren, maar ze zijn zelden gebouwd met sustainability in het achterhoofd. Tegenwoordig zijn moderne supply chains geoptimaliseerd voor kosten, klantenservice en ‘just in time’-flexibiliteit. Hoewel veel bedrijven lang konden profiteren van de lage arbeidskosten, komt het optimaliseren van supply chains voor duurzaamheid steeds meer naar voren. Gartner’s jaarlijkse CEO en Senior Executive Survey meldde onlangs dat sustainability voor het eerst de top tien van business priorities heeft gehaald.

Daarnaast kwam CSR en ESG naar voren als het op het op één na grootste aandachtsgebied van CEO’s, met een stijging van 50% op jaarbasis. Technologie, digitalisering en cybersecurity werden genoemd als de op één na hoogste prioriteit. Hierdoor wordt het belang van samenwerking tussen sustainability managers en ICT managers steeds groter: sustainability wordt gezien als een prioriteit, en executives zien technologie als oplossing.

Deze verandering  is een reactie op de toenemende vraag naar duurzame producten van zowel de markt als overheden. Er is een aanzienlijke toename van nieuwe ESG wetgeving, waaronder de Duitse Supply Chain Due Diligence Act (SCDDA), de Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) en een recent voorgestelde Forced Labour Ban van de Europese Unie. De wetgeving zet nieuwe standaarden op het gebied van duurzaamheid van de supply chain, en dat betekent dat ‘oude’ supply chains een inhaalslag moeten maken om hieraan te voldoen. En dat brengt ondernemingen in een kwetsbare positie. Technologie geeft bedrijven de snelheid om snel op te schalen in lijn met de veranderende regelgeving.

Executives, met name degenen die risico’s en data managen, staan voor de keuze: de huidige toeleveringsketens intact houden en aan strikte en diepgaande due diligence voldoen, hoe complex dat ook is, of nieuwe supply chains ontwikkelen op basis van nieuwe compliance criteria. Voor de meeste ondernemingen zijn supply chains stevig verankerd en is het al moeilijk om niet-essentiële leveranciers te vervangen, laat staan een hele nieuwe supply chain op te zetten. Bovendien is het onbetaalbaar. Het is logischer om te focussen op het verbeteren en moderniseren van bestaande supply chains, in overeenstemming met de huidige ESG-vereisten.

De oude wereld versus de nieuwe

In de oude wereld waren sustainability en ESG optioneel in plaats van wettelijk vereist. In de nieuwe wereld is het niet naleven van de ESG-vereisten gewoonweg geen optie. Daarnaast brengt het een aanzienlijk risico met zich mee. Bijvoorbeeld: op 14 september van dit jaar stelde de Europese Commissie een verbod voor op alle producten met componenten die dwangarbeid kunnen bevatten. Hierdoor zullen deze producten (inclusief alle voorraad in de EU) niet alleen van de markt verwijderd worden, maar ook vernietigd worden, zodat ze niet naar elders kunnen worden geëxporteerd.

Hoe kun je er zeker van zijn dat niets, zelfs geen delen van onderdelen, in je supply chain met dwangarbeid wordt gemaakt? De meerderheid van de supply chains is gelinkt aan fabrikanten in landen als China, Vietnam, Brazilië of Bangladesh (om er maar een paar te noemen). Hier gaat het om data, en supply chains vereisen derhalve technologie om markttoegang en winstmarges te beschermen.

In de nieuwe, sustainable, wereld zijn supply chains informatiestromen en vereisen ze een hands-on benadering van CIO’s en CTO’s. Het verkrijgen van materialen en onderdelen van leveranciers is niet meer alleen het domein van inkoop en product engineering: elk onderdeel is ook een bundel data points die gelinkt zijn aan leveranciers, inkoop, een risicoprofiel en duurzaamheidsscores. Ondernemingen vertrouwen op hun IT-afdelingen om hen te voorzien van intelligence en inzichten over hoe hun supply chains hun duurzaamheid op lange termijn beïnvloeden.

Omdat de regelgeving van toepassing is op alle levels van de supply chain, is het een uitdaging geworden om dieper te graven dan alleen directe leveranciers: leveranciers van je leveranciers, en zelfs tot vanuit welke mijn of regio de grondstoffen kwamen. Zonder technologie en samenwerking tussen de data-experts in IT- en compliance-afdelingen, is het onmogelijk om compliance-programma’s toekomstbestendig te maken tegen de voortdurend veranderende regelgeving. Wat nodig is, is een systematische, op expertise gebaseerde benadering om supplier intelligence vast te leggen en de supply chain sustainable te maken.

CIO’s en CTO’s bieden cruciale inzichten

De oude manier van denken ziet supply chains als transactioneel – goederen zo goedkoop mogelijk sourcen en verplaatsen. De nieuwe, op sustainability gerichte, benadering vereist echter om de supply chain vanuit een veel diverser oogpunt te beheren. CIO’s en CTO’s zijn het best uitgerust om hun organisaties te helpen dieper in de supply chains te kijken om informatie te verkrijgen over de praktijken van leveranciers, ESG-risico’s en trends. Dit vereist een platform om de gegevens te verzamelen en te analyseren: supply chains en commercie bewegen zich in zo’n razend tempo dat de enige manier om alles vast te leggen.

door middel van automatisering is. Zonder technologie zijn bedrijven beperkt tot handmatige leverancierscontacten, e-mailen of bellen naar leveranciers die mogelijk een andere taal spreken, in een andere tijdzone opereren en die misschien niet eens dezelfde compliance normen hebben. Het resultaat is een lage betrokkenheid van suppliers en een slecht gebruik van interne resources en tijd.

Dat is de reden waarom IT-afdelingen steeds vaker aan tafel zitten wanneer organisaties compliance-tools implementeren, die ervoor moeten zorgen dat nieuwe systemen integreren met het bestaande technologische ecosysteem en gegevens veilig houden. Oplossingen voor supply chain sustainability management moeten nauw aansluiten op ERP-software, PLM-software en inkoopsystemen. In het licht van nieuwe duurzaamheidseisen werken CTO’s samen met ESG-experts en ingenieurs om holistische oplossingen te vinden die gebaseerd zijn op data-analyse.

Vanwege de complexiteit van global supply chain sustainability management is deze samenwerking van cruciaal belang: een succesvol programma vereist zowel een grondige kennis van ESG-regelgeving en -normen als een innovatieve benadering van gegevensbeheer. Een programma zal niet slagen met slechts één enkele pijler – een hoogopgeleide ESG-professional zal bedolven worden onder de lawine van gegevens, en een softwareplatform zonder een fundament voor supply chain sustainability zal gewoon een data repository zonder betekenis zijn.

Dit is het moment voor CTO’s en CIO’s om naar voren te treden en het voortouw te nemen in de proactieve naleving van eisen op het gebied van duurzaamheid en dwangarbeid. Omdat overheden en het publiek aandringen op meer transparantie in de supply chain, worden compliance, markttoegang en winstgevendheid datapuzzels die alleen door business intelligence-ruimte kunnen worden opgelost.

Het zijn kennis en perspectief die ervoor zorgen dat organisaties de compliance vereisten voorblijven, maar het is essentieel om snel te handelen aangezien de regelgeving met betrekking tot ESG in recordtempo evolueert. Wacht niet tot je compliance-team contact met je opneemt over sustainability data van de supply chain. De tijd om gaten en risico’s in de data bloot te leggen, is nu.

Fotografie Remy Gieling / Unsplash

Gerelateerde artikelen

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Studie: verantwoord gebruik AI op keerpunt

Studie: verantwoord gebruik AI op keerpunt

Er is een radicale verschuiving zichtbaar in de rollen verantwoordelijk voor het leiden en handhaven van AI-ethiek in organisaties. Hierop duidt een wereldwijde studie. Op de vraag welke functie primair verantwoordelijk is voor AI-ethiek, wezen acht van de tien respondenten op een niet-technische beslisser, zoals de CEO, als hoofdverantwoordelijke.

Waarom de digital-first economie vraagt om een governance-first strategie

Waarom de digital-first economie vraagt om een governance-first strategie

Als je aan drie willekeurige managers vraagt wat ‘IT-governance’ voor hun organisatie betekent krijg je waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Cruciaal is dat het idee en de praktijk van IT-governance aansluiten bij de huidige tijd. We leven in een digital-first wereld die eist dat IT snel innovatieve oplossingen met geavanceerde technologie ontwikkelt. Hoe zorg je dat je governance-strategie aansluit bij deze nieuwe werkelijkheid?

Aandeel vrouwen in Nederlandse boardrooms bereikt (laag) plateau

Aandeel vrouwen in Nederlandse boardrooms bereikt (laag) plateau

Nederlandse besturen bestaan gemiddeld slechts voor 26 procent uit vrouwen – hetzelfde aandeel als vorig jaar en gelijk aan het mondiale gemiddelde. Toch is er in drie jaar een groei van 5 procentpunt geboekt, en in het afgelopen jaar werd in Nederland bij een derde van de bestuursbenoemingen een vrouw aangesteld.