ESG is pure noodzaak voor bedrijven

Kathy Mulvany

11 november 2021

Decennialang hebben bedrijven vermeden standpunten in te nemen over de meest urgente actuele kwesties, zoals de opwarming van de aarde, gelijkheid van ras en gender, of stemrecht. Beursgenoteerde bedrijven moesten rendement voor aandeelhouders genereren, geen juridische controverses.

Tegenwoordig wordt van bedrijven verwacht dat ze niet alleen inspelen op de behoeften van aandeelhouders, maar ook op die van werknemers, klanten, de gemeenschap waarin ze actief zijn en het milieu. Bedrijven met sterke waarden en degelijke programma’s op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (oftewel environment, social and governance: ESG) hebben meer kans om toptalent aan te trekken en te behouden, hun reputatie bij investeerders en klanten te verbeteren en het rendement voor aandeelhouders te verhogen.

2020 bracht meer dan ooit aandacht voor ESG-kwesties. Klimaatverandering, raciale ongelijkheid en sociale onrust werden bepalende problemen in de Verenigde Staten en Europa. Beleggers zien deze vaker dan ooit als potentieel materiële risico’s voor het vermogen van een bedrijf om waarde op de lange termijn te creëren. Bedrijven hebben ook te maken met strengere regelgeving op het gebied van klimaat, dataprivacy en sociale kwesties vanuit de Europese Unie en andere overheden.

ESG is een mainstream issue geworden. Data verplaatst zich in een oogwenk over de hele wereld. Bedrijfsreputaties verbeteren en verslechteren niet alleen in de kwartaalresultaten, maar ook door wat een bedrijf wel of niet zegt over dringende kwesties op sociaal- en milieugebied.

Millennials en vrouwen zijn goed voor een groeiend aandeel van investeerders wereldwijd. Uit onderzoek van MSCI blijkt dat alleen al millennials in de komende twee tot drie decennia tot 20 biljoen dollar kunnen investeren in op ESG-gerichte beleggingen in de VS, wat ongeveer een verdubbeling van de Amerikaanse aandelenmarkt zou betekenen.

Naarmate onderzoek naar en analyses van ESG verbeteren, hebben beleggers meer inzicht in potentiële risico’s en kansen. Institutionele blue chip-beleggers zoals Goldman Sachs en BlackRock hebben ESG ingebouwd in hun beleggingstheses en waarderingsmodellen.

“ESG is een mainstream issue geworden in business”

“Naarmate meer en meer investeerders ervoor kiezen hun investeringen te verplaatsen naar bedrijven die zich richten op duurzaamheid, zal de tektonische verschuiving die we zien verder versnellen”, schreef BlackRock-CEO Larry Fink eerder dit jaar in een brief aan CEO’s. “En omdat dit zo’n dramatische impact zal hebben op de manier waarop kapitaal wordt toegewezen, zal elk managementteam en elke raad van bestuur moeten overwegen hoe dit de aandelenwaarde van hun bedrijf zal beïnvloeden.”

Niet alleen woorden, maar actie

Het stimuleren van ESG-prestaties en transparantie stelt bedrijven voor uitdagingen: van het bijhouden van een steeds groter wordende reeks rapportagekaders tot het beheren van de gevoeligheid voor het delen van mogelijk onwelgevallige informatie. Om succesvol te boeken, moeten bedrijven transparant zijn en goed presteren op een reeks van milieu-, sociale en bestuurskwesties die relevant zijn voor hun bedrijf.

Daarom willen investeerders, klanten en andere stakeholders steeds vaker dat bedrijven ESG inbedden in hun strategieën, kernactiviteiten en toeleveringsketens. Het belangrijkste is dat elk van deze groepen verwacht dat bedrijven op lange termijn een betekenisvolle ESG-impact genereren. Dit omvat het vastleggen van op wetenschap gebaseerde doelen voor milieu-impact en validatie door derden van de voortgang in de richting van ESG-doelen.

Bedrijven moeten ook het toezicht op en de sponsoring van ESG-initiatieven op een hoger niveau brengen voor leidinggevenden en raden van bestuur om risico’s beter aan te pakken, kansen te grijpen en zo een onmiskenbaar signaal af te geven aan investeerders, klanten en werknemers dat ze de problemen serieus nemen.

Bij ServiceNow houdt het ‘nominating and governance committee of the board of directors’ toezicht op ESG. CFO Gina Mastantuono is de executive sponsor voor de ESG-inspanningen van het bedrijf en leidt onze ESG-stuurgroep, bestaande uit beslissers van elk bedrijfsonderdeel. Deze governancestructuur zendt de boodschap uit dat de onderneming ESG beschouwt als een essentieel onderdeel van haar succes op lange termijn.

Gezien de krantenkoppen door de jaren heen, kan het publiek terecht vermoeden dat ESG bij grote bedrijven meer te maken heeft met marketing en public relations dan met het creëren van meetbare zaken. Bedrijven kunnen deze scepsis te lijf gaan door authentiek en transparant te zijn over hun ESG-plannen en hun voortgang tot nu toe. Het laten zien van je uitdagingen en successen kan in het begin misschien ongemakkelijk aanvoelen, maar na verloop van tijd zorgt het voor vertrouwen en geloofwaardigheid.

Bij ServiceNow zijn we net begonnen aan onze ESG-reis. We streven ernaar transparant te blijven, de best practices uit de sector te volgen en wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen. We staan ook open voor feedback.

Voorbij onze bedrijfsmuren

Het eerste Global Impact-rapport van ServiceNow laat zien dat we toegewijd zijn om onze materiële ESG-kwesties, strategieën en doelen in kaart te brengen. Ook zijn we toegewijd aan het meten van onze vooruitgang bij het aanpakken van de meest urgente zaken op milieugebied, sociale aangelegenheden en bestuurskwesties.

Een belangrijke verwachting is dat onze partners en leveranciers ook hun verantwoordelijkheid nemen. Als SaaS-provider heeft ServiceNow bijvoorbeeld geen eigen datacenters. We streven er echter naar om ervoor te zorgen dat onze datacenterpartners hun ecologische voetafdruk minimaliseren en investeren in schone energiebronnen. We hebben zeker nog meer werk te doen om duurzame bedrijfspraktijken in onze waardeketen te stimuleren, maar we committeren ons dan ook aan resultaten voor de lange termijn.

We delen ons Global Impact-rapport graag en erkennen dat ESG-prestaties en openbaarmaking een doorlopend traject vormen voor alle bedrijven. ServiceNow legt de lat elk jaar graag wat hoger, en streeft ernaar om onze ESG-ambitie – een workflow voor een betere wereld – om te zetten in betekenisvolle impact.

Deze post is eerder gepubliceerd op WorkFlow, de blogsite van ServiceNow.

Gerelateerde artikelen

Duurzaam opereren op hoog niveau?

Duurzaam opereren op hoog niveau?

We zitten midden in een multicrisis. Organisaties moeten een antwoord vinden op de vraag hoe ze duurzaam omgaan met klimaatverandering en de waardeketen waar zij deel van uitmaken. Maar ook het juiste talent aantrekken – en behouden – om die veranderingen te lijf te gaan. En een duurzame visie hebben op financiering en investeringen.

Studie: verantwoord gebruik AI op keerpunt

Studie: verantwoord gebruik AI op keerpunt

Er is een radicale verschuiving zichtbaar in de rollen verantwoordelijk voor het leiden en handhaven van AI-ethiek in organisaties. Hierop duidt een wereldwijde studie. Op de vraag welke functie primair verantwoordelijk is voor AI-ethiek, wezen acht van de tien respondenten op een niet-technische beslisser, zoals de CEO, als hoofdverantwoordelijke.

Waarom de digital-first economie vraagt om een governance-first strategie

Waarom de digital-first economie vraagt om een governance-first strategie

Als je aan drie willekeurige managers vraagt wat ‘IT-governance’ voor hun organisatie betekent krijg je waarschijnlijk drie verschillende antwoorden. Cruciaal is dat het idee en de praktijk van IT-governance aansluiten bij de huidige tijd. We leven in een digital-first wereld die eist dat IT snel innovatieve oplossingen met geavanceerde technologie ontwikkelt. Hoe zorg je dat je governance-strategie aansluit bij deze nieuwe werkelijkheid?