Bestuurlijke kijk op cybersecurity bij NS

Redactie

5 april 2022

Cyberdreigingen kunnen zich bij NS op diverse plaatsen voordoen: treinen, stations, werkplaatsen, datacenters, websites, mobiele apps en in de keten. Het draait volgens CISO Dimitri van Zantvliet vooral om het in kaart brengen van de risico’s en de reactie op het dreigingslandschap. Hij vertelt erover tijdens een excluisive rondetafelbijeenkomst op 19 mei in Amsterdam.

Het analyseren van deze risico’s gebeurt niet eenmalig maar periodiek op structurele wijze en desgewenst tussentijds bij acute dreigingen. Daarna worden deze middels een overkoepelende NS cybersecurity-roadmap gemitigeerd. De voortgang hierop wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

Van Zantvliet: “Als aanbieder van een voor het land essentiële dienst maakt NS op bestuursniveau voortdurend de afweging welke risico’s ze wil vermijden, en waar een zekere ‘risk appetite’ voor NS opportuun is. Cybersecurity is een van de verschillende risicogebieden en de jongste loot aan deze stam.”

Kans X impact

Cybersecurity is bij NS een onderwerp dat risk-based wordt geadresseerd. Risico’s zoals ransomware, kwetsbare applicaties, insider threats enzovoorts worden altijd vertaald naar de kans X impact op de dienstverlening en maatschappelijke rol. Ook wordt vanuit die invalshoek gekeken naar eventuele zwakke schakels in de supply chain en bij partners – bijvoorbeeld in het geval van digitale assets in de cloud of in het geval van ketenmobiliteit.

Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar specifieke security-oplossingen voor systemen, infrastructuur, gekoppelde devices, laptops en andere end-points. Uiteraard op basis van alle gangbare en relevante security-frameworks.

Vragen en discussie

De beveiliging van al deze assets is bij NS dus onderdeel van een bredere, vanuit het bestuur gedragen visie op cybersecurity. Eventuele bottom-up initiatieven en oplossingen dienen daarmee volgens CISO Dimitri van Zantvliet in lijn te zijn. Tijdens de exclusieve rondetafelbijeenkomst op 19 mei zal hij hierover vertellen. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie. Deze sessie wordt mede gehost door Tanium.

 

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Datalekken in de cloud nemen toe

Datalekken in de cloud nemen toe

Met het toenemende gebruik van meerdere cloudproviders neemt naast de groeiende complexiteit ook de hoeveelheid datalekken toe. Wel 45 procent van de bedrijven wereldwijd had het afgelopen jaar te maken met een datalek in de cloud of een mislukte audit: 5 procent meer dan in 2021.

De groeiende noodzaak om IT en security te verenigen

De groeiende noodzaak om IT en security te verenigen

In de toekomst zal security overal ingebed zijn. Het is daarom van essentieel belang dat IT-operations en cybersecurity nu echt samen gaan werken. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan, aldus Wytze Rijkmans.

CIO TV #69 met John Hermans, Lieuwe Jan Koning, Christian Siegers en Matthijs Zwart

CIO TV #69 met John Hermans, Lieuwe Jan Koning, Christian Siegers en Matthijs Zwart

Hoe zorg je ervoor dat cybersecurity niet lijdt onder de digitale transformatie? Hoe bewaak je de dijken en zorg je dat de beoogde veranderingen en vernieuwingen richting business en klanten ongehinderd doorgaan? Madelein Smit gaat het gesprek aan met John Hermans (Wipro), Lieuwe Jan Koning (ON2IT), Christian Siegers (KPMG Digital Advisory) en Matthijs Zwart (Vitens).