Bestuurlijke kijk op cybersecurity bij NS

Redactie

5 april 2022

Cyberdreigingen kunnen zich bij NS op diverse plaatsen voordoen: treinen, stations, werkplaatsen, datacenters, websites, mobiele apps en in de keten. Het draait volgens CISO Dimitri van Zantvliet vooral om het in kaart brengen van de risico’s en de reactie op het dreigingslandschap. Hij vertelt erover tijdens een excluisive rondetafelbijeenkomst op 19 mei in Amsterdam.

Het analyseren van deze risico’s gebeurt niet eenmalig maar periodiek op structurele wijze en desgewenst tussentijds bij acute dreigingen. Daarna worden deze middels een overkoepelende NS cybersecurity-roadmap gemitigeerd. De voortgang hierop wordt periodiek gerapporteerd aan de Raad van Bestuur.

Van Zantvliet: “Als aanbieder van een voor het land essentiële dienst maakt NS op bestuursniveau voortdurend de afweging welke risico’s ze wil vermijden, en waar een zekere ‘risk appetite’ voor NS opportuun is. Cybersecurity is een van de verschillende risicogebieden en de jongste loot aan deze stam.”

Kans X impact

Cybersecurity is bij NS een onderwerp dat risk-based wordt geadresseerd. Risico’s zoals ransomware, kwetsbare applicaties, insider threats enzovoorts worden altijd vertaald naar de kans X impact op de dienstverlening en maatschappelijke rol. Ook wordt vanuit die invalshoek gekeken naar eventuele zwakke schakels in de supply chain en bij partners – bijvoorbeeld in het geval van digitale assets in de cloud of in het geval van ketenmobiliteit.

Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar specifieke security-oplossingen voor systemen, infrastructuur, gekoppelde devices, laptops en andere end-points. Uiteraard op basis van alle gangbare en relevante security-frameworks.

Vragen en discussie

De beveiliging van al deze assets is bij NS dus onderdeel van een bredere, vanuit het bestuur gedragen visie op cybersecurity. Eventuele bottom-up initiatieven en oplossingen dienen daarmee volgens CISO Dimitri van Zantvliet in lijn te zijn. Tijdens de exclusieve rondetafelbijeenkomst op 19 mei zal hij hierover vertellen. Uiteraard is er ruimte voor vragen en discussie. Deze sessie wordt mede gehost door Tanium.

 

Gerelateerde artikelen

Bijna alle organisaties misconfigureren cloudomgeving

Bijna alle organisaties misconfigureren cloudomgeving

Ruim 98 procent van de organisaties heeft misconfiguraties in de beveiliging van hun cloudomgeving. En bijna zeven op de tien organisaties maken gebruik van externe gebruikers die admin-rechten hebben voor de cloudomgeving, wat kan leiden tot problemen rond data governance en een hoger risico op data-exfiltratie en -exploitatie.

IT-analytics: de lijm die Operations en Security bindt

IT-analytics: de lijm die Operations en Security bindt

Ooit waren IT-operations en beveiliging twee gescheiden werelden. Gedreven door de behoefte aan robuuste cyberhygiëne en zichtbaarheid zien we beide disciplines echter steeds meer integreren. De juiste analytics krijgen over je IT-omgeving helpt bijvoorbeeld om security en IT-operaties meer met elkaar te laten communiceren.

Cybercrime aanmerkelijk minder gegroeid in 2022

Cybercrime aanmerkelijk minder gegroeid in 2022

De explosieve groei van cybercriminaliteit in 2020 en het eerste deel van 2021 is flink afgenomen. Van oktober 2021 tot en met september 2022 waren er weliswaar méér cybercriminele pogingen (99.506 versus 94.806), maar de toename was met vijf procentpunten opvallend zwakker dan een jaar eerder.

Vertrouwen is geen optie meer

Vertrouwen is geen optie meer

Cyberaanvallen worden steeds geraffineerder. Cybercriminelen zijn beter georganiseerd dan ooit tevoren. Voor organisaties is het de hoogste tijd om in te zien dat het opzeggen van alle vertrouwen de best mogelijke beveiliging is. Anders gezegd: zero trust security is eigenlijk de enige manier waarop we ons kunnen verdedigen tegen cybercriminelen.