Hoe zet je de medische sector aan tot betere zorg?

Partijen in de medische sector moeten veel intensiever gaan samenwerken om het niveau van de zorg te verhogen en tevredener patiënten te krijgen. Daarvoor moeten ze traditionele denkwijzen overboord zetten én hun digitale transformatie ruim baan geven. Dit zegt Michiel van Vlimmeren (Salesforce) in een kort gesprek naar aanleiding van een CIO TV-uitzending samen met vertegenwoordigers van de Nierstichting, Philips en The Boston Consulting Group.

Bedrijven in de medische sector scoren overwegend heel sterk op de indicatoren voor digitale volwassenheid zoals de Boston Consulting Group (BCG) die hanteert. Het valt daarbij wel op dat sommige partijen sterk achterblijven in hun transitie. Overbruggen van deze tegenstellingen is broodnodig, want met achterblijvers is het slecht samenwerken.

Michiel van Vlimmeren is senior vice president & general manager bij Salesforce Nederland. Het bedrijf heeft onder meer een partnership met Philips, dat zich het afgelopen decennium sterk is gaan richten op medische oplossingen waarbij wordt uitgegaan van de behoeften van de patiënt. De aanpak van Salesforce sluit daar naadloos op aan: “Ons vertrekpunt is dat we bedrijven willen helpen excellente customer journeys te creëren. Dat geldt voor commerciële bedrijven, maar net zozeer in de zorg.”

“Door de patiënt centraal te stellen en je daadwerkelijk te organiseren rond datgene dat deze nodig heeft kun je het kwaliteitsniveau omhoog krijgen. Maar je kunt er met name voor zorgen dat het systeem dat we in Nederland hebben duurzaam blijft”, zegt Van Vlimmeren. Dit vraagt om het samenbrengen van betrokken partijen, integratie van processen en delen van relevante data.

Holistische kijk op patiënten

Ziekenhuizen zijn bijvoorbeeld nog steeds georganiseerd rond disciplines, daterend van de tijd dat mensen doorgaans één ziekte hadden. Er is geen holistische kijk op de patiënt. Mensen worden verwezen naar verschillende specialismen en de thuiszorg. Problemen worden doorgegeven en er is weinig zicht op het geheel van zorg dat iemand ontvangt. Er is daardoor ook geen focus op de uitkomst voor de patiënt. Een multidisciplinaire aanpak is nodig, ondersteund door virtualisatie.

Want de muren van een ziekenhuis zorgen letterlijk voor blikvernauwing en beperking. “Maar”, zegt Van Vlimmeren, “dit gaat verder dan alleen de zorginstellingen. Het vraagt om het bij elkaar brengen van verzekeraars, zorginstellingen, het bedrijfsleven en de overheid.” Ook medische opleidingen moeten naar deze samenwerkingsgedachte worden ingericht.

“Deze transitie is heel wezenlijk. Je praat per definitie over een samenstel van partijen om dit succesvol te maken. En als je kijkt naar de dynamiek in het domein, die is erg specifiek. Dit vraagt om een bepaalde mate van standaardisatie en uitwisseling van data tussen partijen die hun regelgeving al dan niet op orde hebben. Integratie in de keten, en met name tussen partijen die niet gewend zijn om samen te werken.”

Data publishers

Zo moet het alle betrokkenen duidelijk worden wat data-gedrevenheid is en wat de voorwaarden daarvoor zijn in een ecosysteem. Het is belangrijk dat organisaties niet op hun eigen data blijven zitten, maar dat ze zichzelf zien als data publisher, waardoor andere partijen hun voordeel met die data kunnen doen. Als sommige data vrij beschikbaar is, kunnen daaruit grote verbeteringen voortkomen. Mensen in de eerstelijnszorg kun je dan bijvoorbeeld laten bedenken wat ze ermee kunnen, en daarmee komen oplossingen binnen handbereik die een groot verschil maken voor deze medewerkers én patiënten.

“Je ziet wel dat denken in ecosystemen gemeengoed is geworden”, zegt Van Vlimmeren.” Maar hoe stap je over je eigen schaduw? Het is bijvoorbeeld mooi hoe Philips zijn platform openstelt, maar het vraagt wel om het juiste besef bij alle betrokken partijen die je in het ecosysteem nodig hebt.” Hij oppert dat we te veel overlaten aan individuele bedrijven, instellingen en losse initiatieven en dat er te weinig sturing is vanuit de overheid.

Niet transactioneel

Salesforce wil wel: “Wij willen goed doen. Maar er zijn best wat uitdagingen. Dan gaat het over standaardisatie en over brede toepassingen van AI. Ik denk dat we daar een grote bijdrage in kunnen leveren, maar dan moet wel het besef ontstaan dat dit samenwerking vraagt. Zolang iedereen vanuit zijn eigen belang blijft redeneren is dit heel erg moeilijk.”

De manier waarop Salesforce en Philips al tien jaar samenwerken kan als voorbeeld dienen. Deze samenwerking is niet gebaseerd op een transactionele relatie, maar drijft puur op innovatie. In deze gezamenlijke visie staat technologie slechts in dienst van het grotere geheel, en dat is in dit geval de behoefte van de patiënt.

Gerelateerde artikelen

‘Hyperautomatisering keten is middel, geen doel’

‘Hyperautomatisering keten is middel, geen doel’

Groeiende ecosystemen en een uitdijend palet van steeds meer gedigitaliseerde producten en maakprocessen vraagt om een verregaande automatisering van de supply chain. De toegenomen schaal en complexiteit stelt organisaties daarbij voor fikse opgaven. De uitdaging ligt daarbij op meerdere terreinen: systemen, data en de organisatie als geheel.

Intratuin: ‘Kenmerkende dynamiek vereist juiste automatisering’

Intratuin: ‘Kenmerkende dynamiek vereist juiste automatisering’

Voor een franchiseformule als Intratuin is snelheid heel belangrijk. De bijna zeventig vestigingen worden gefaciliteerd door een centraal servicekantoor en twee distributiecentra: een voor ‘hardwaren’ en een voor ‘groen’. “De specifieke dynamiek van groen vereiste een adequate automatisering van het bestelproces”.

‘Samen in recordtijd van idee naar Amerikaanse markt’

‘Samen in recordtijd van idee naar Amerikaanse markt’

Incision is wereldwijd succesvol met videogebaseerd(e) onderwijs en trainingen, gericht op de operatiekamer. Naast de vertrouwde e-learningomgeving is in samenwerking met Levi9 in recordtijd een nieuw ontwikkelde digitale assistent op de markt gezet.

‘Ecosystems for competitive advantage’ met André van der Linden

‘Ecosystems for competitive advantage’ met André van der Linden

In deze speciale uitzending van CIO TV, spreekt André van der Linden, CIO van Royal FloraHolland samen met Nick Smaling (BCG), Liam Connors (BT), Marianne van Duin (Equinix) en host Rob Beijleveld over het behalen van concurrentievoordeel door verhoogde wendbaarheid, snelheid en vertrouwen.