Wel 45 procent van de beslissers op C-niveau voelt zich persoonlijk verantwoordelijk voor het falen van IT-projecten. Een kwart zegt zich ‘soms’ verantwoordelijk te voelen. Daarnaast laat opnieuw 45 procent weten bang te zijn om een nieuw IT-project op te starten in verband met de lage slagingskans. Daarop duidt een enquête in opdracht van Telindus.

De redenen waarom IT-projecten falen lopen uiteen. Zo denkt 29 procent dat dit met name te maken heeft met te weinig budget. Daarnaast blijken ook het stellen van onrealistische doelen (26%), gebrek aan communicatie (24%) en teveel betrokkenen (21%) een grote bottleneck te zijn tijdens IT-projecten. Verder zeggen bijna drie op de vijf respondenten het lastig te vinden om de gehele organisatie mee te krijgen in IT-projecten.

Een falend IT-project kost organisaties veel tijd en geld. En pakweg vier op de tien respondenten vindt dat iemand in de organisatie hiervoor moet opdraaien. Een meerderheid (54%) vindt echter dat een project dat mislukt niet voor niets is geweest. Zij geven zelfs aan dat een falend project waardevoller is voor de kennisverrijking in de organisatie. Slechts vijftien procent van de ondervraagden denkt hier anders over.

Om de slagingskans van projecten te vergroten is het slim om een project ‘klein’ te maken, aldus Joost van Wieringen, manager Strategy & Marketing bij Telindus. “Deel een project op en definieer mijlpalen. Op deze manier is het makkelijker rapporteren en kan je op ieder moment bijsturen. Ook zul je vanuit de boardroom ervoor moeten zorgen dat de factoren technologie, processen en de mensen in evenwicht zijn. Zo helpt het om concrete voorbeelden van de voordelen te benoemen en zullen medewerkers de innovatie eerder omarmen.”

Over het onderzoek

Dit onderzoek is in opdracht van Telindus uitgevoerd door Markteffect onder 153 C-level executives van omvangrijke organisaties in Nederland.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam