Nederlandse bedrijven lopen (beetje) voorop met gebruik AI

Nederlandse bedrijven zetten iets vaker AI en data in vergeleken met andere landen in de EMEA-regio. Daarop duidt onderzoek door Dataiku in West-Europa en de Verenigde Arabische Emiraten.

De ondervraagden, alle senior beslissers, meldden een toenemende trend waarbij niet-technische gebruikers met data en AI werken om cruciale zakelijke beslissingen te nemen. Bijna de helft (47%) van de organisaties gaf aan dat hun niet-technische gebruikers volledige toegang hebben tot deze data en AI-mogelijkheden. In Nederland lijken bedrijven voorop te lopen in deze trend, met 54 procent van de organisaties die aangeeft dat hun niet-technische gebruikers volledige toegang hebben tot data en AI. Daarnaast zegt 84 procent van de EMEA bedrijven no-code en low-code platforms te gebruiken om AI-doelstellingen te bereiken. Ook hierop scoren Nederlandse bedrijven iets hoger met een score van 87 procent.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse organisaties (89 procent) geeft aan dat ze de mogelijkheden van AI ten volle benutten. Hierin scoort Nederland een goede 10 procent hoger dan het EMEA-gemiddelde van 79 procent. Daarnaast geeft 30 procent van de Nederlandse bedrijven aan een meerderheid van het tech-budget (51-75%) in AI te investeren. Het EMEA-gemiddelde is 26 procent.

Ook komt naar voren dat AI door Nederlandse bedrijven gezien wordt als een kans om groei te stimuleren en niet alleen een manier om kosten te besparen. Gevraagd naar hun beweegredenen voor de inzet van AI meldden Nederlandse bedrijven dat ze hun groei willen versnellen (58%) en de concurrentie voor willen blijven (33%). Slechts een minderheid wil daarbij kosten besparen (8%). De EMEA-gemiddelden waren hier respectievelijk 50, 36 en 13 procent.

Gevraagd naar de doelen waar AI voor wordt ingezet, noemden Nederlandse bedrijven innovatie (65%), hogere omzet (54%) en tijd besparen (46%) als de drie belangrijkste. Over heel EMEA gezien waren de belangrijkste doelen innovatie (59%), kosten besparen (49%) en hogere omzet (48%).

Tijdens het onderzoek is ook onderzocht hoe bedrijven tegen de toekomstige Europese AI Act aankijken. Deze verordening vereist dat elk bedrijf dat een AI-systeem als dienst of product op de Europese markt brengt en een risicobeoordeling uitvoert om de risico’s van alle AI-systemen binnen de organisatie in kaart te brengen. Dit omvat alle risico’s met betrekking tot gegevenskwaliteit, transparantie, menselijk toezicht en
verantwoordingsplicht.

Hoewel er kritiek is geuit op de mogelijke gevolgen van de EU AI Act en het gevolg ervan voor AI-innovatie, bleek uit de enquête dat bijna 80 procent van de Nederlandse respondenten van mening is dat de wet innovatie niet zou belemmeren, maar juist nieuwe mogelijkheden zal creëren.

Nederlandse organisaties lijken ook goed voorbereid op de nieuwe wet. Zo geeft bijna driekwart van de respondenten aan zich volledig bewust te zijn van de nieuwe eisen die de wet met zich meebrengt, tegenover het EMEA-gemiddelde van 68 procent.

Volgens Gregory Herbert, senior VP en general manager bij Dataiku, laten de onderzoekscijfers zien dat het bewustzijn van de gecombineerde verantwoordelijkheid van datateams en niet-dataspecifieke rollen toeneemt. “We hebben een grote verschuiving gezien in toegankelijkheid van AI via het gebruik van low-code en no-code platforms. Maar voor veel bedrijven is er nog een groot onbenut potentieel als het gaat om het beschikbaar maken van data en AI voor niet-tech zakelijke gebruikers.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, het VK, Frankrijk, Duitsland en de VAE, onder meer dan 700 senior besluitvormers van bedrijven die actief gebruikmaken van gevestigde data science-platforms om AI-modellen te bouwen en te onderhouden.

Gerelateerde artikelen

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial intelligence en klantervaring

Artificial Intelligence (AI) opent nieuwe en vergaande mogelijkheden voor organisaties om de klantervaring als nooit tevoren te personaliseren. KPMG onderzocht wat AI zal betekenen voor de klantervaring.

Van AI-implementatie naar ticketless bedrijf: een case study

Van AI-implementatie naar ticketless bedrijf: een case study

Met het implementeren van AIOps ontstaat ook de mogelijkheid van een ticketless bedrijf. Oftewel, het inzetten van AI om alle activiteiten, tickets en alerts uit te voeren, zonder hulp van menselijke vaardigheden. Dit lijkt een ambitieuze visie, maar bij Digitate geloven we dat dit mogelijk is. En om dat te bewijzen, beginnen we bij onszelf.

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Bedrijfsbeleid noodzakelijk om AI te laten werken

Wanneer het gaat om generatieve AI zijn er grofweg twee soorten bedrijven: zij die all-in gaan en voor ieder bedrijfsproces kijken of er een geschikte AI-tool is, en zij die terughoudender zijn. Bij beide soorten organisaties is duidelijk AI-beleid noodzakelijk zodat werknemers weten waar ze aan toe zijn.