Nederlandse bedrijven lopen (beetje) voorop met gebruik AI

Nederlandse bedrijven zetten iets vaker AI en data in vergeleken met andere landen in de EMEA-regio. Daarop duidt onderzoek door Dataiku in West-Europa en de Verenigde Arabische Emiraten.

De ondervraagden, alle senior beslissers, meldden een toenemende trend waarbij niet-technische gebruikers met data en AI werken om cruciale zakelijke beslissingen te nemen. Bijna de helft (47%) van de organisaties gaf aan dat hun niet-technische gebruikers volledige toegang hebben tot deze data en AI-mogelijkheden. In Nederland lijken bedrijven voorop te lopen in deze trend, met 54 procent van de organisaties die aangeeft dat hun niet-technische gebruikers volledige toegang hebben tot data en AI. Daarnaast zegt 84 procent van de EMEA bedrijven no-code en low-code platforms te gebruiken om AI-doelstellingen te bereiken. Ook hierop scoren Nederlandse bedrijven iets hoger met een score van 87 procent.

De overgrote meerderheid van de Nederlandse organisaties (89 procent) geeft aan dat ze de mogelijkheden van AI ten volle benutten. Hierin scoort Nederland een goede 10 procent hoger dan het EMEA-gemiddelde van 79 procent. Daarnaast geeft 30 procent van de Nederlandse bedrijven aan een meerderheid van het tech-budget (51-75%) in AI te investeren. Het EMEA-gemiddelde is 26 procent.

Ook komt naar voren dat AI door Nederlandse bedrijven gezien wordt als een kans om groei te stimuleren en niet alleen een manier om kosten te besparen. Gevraagd naar hun beweegredenen voor de inzet van AI meldden Nederlandse bedrijven dat ze hun groei willen versnellen (58%) en de concurrentie voor willen blijven (33%). Slechts een minderheid wil daarbij kosten besparen (8%). De EMEA-gemiddelden waren hier respectievelijk 50, 36 en 13 procent.

Gevraagd naar de doelen waar AI voor wordt ingezet, noemden Nederlandse bedrijven innovatie (65%), hogere omzet (54%) en tijd besparen (46%) als de drie belangrijkste. Over heel EMEA gezien waren de belangrijkste doelen innovatie (59%), kosten besparen (49%) en hogere omzet (48%).

Tijdens het onderzoek is ook onderzocht hoe bedrijven tegen de toekomstige Europese AI Act aankijken. Deze verordening vereist dat elk bedrijf dat een AI-systeem als dienst of product op de Europese markt brengt en een risicobeoordeling uitvoert om de risico’s van alle AI-systemen binnen de organisatie in kaart te brengen. Dit omvat alle risico’s met betrekking tot gegevenskwaliteit, transparantie, menselijk toezicht en
verantwoordingsplicht.

Hoewel er kritiek is geuit op de mogelijke gevolgen van de EU AI Act en het gevolg ervan voor AI-innovatie, bleek uit de enquête dat bijna 80 procent van de Nederlandse respondenten van mening is dat de wet innovatie niet zou belemmeren, maar juist nieuwe mogelijkheden zal creëren.

Nederlandse organisaties lijken ook goed voorbereid op de nieuwe wet. Zo geeft bijna driekwart van de respondenten aan zich volledig bewust te zijn van de nieuwe eisen die de wet met zich meebrengt, tegenover het EMEA-gemiddelde van 68 procent.

Volgens Gregory Herbert, senior VP en general manager bij Dataiku, laten de onderzoekscijfers zien dat het bewustzijn van de gecombineerde verantwoordelijkheid van datateams en niet-dataspecifieke rollen toeneemt. “We hebben een grote verschuiving gezien in toegankelijkheid van AI via het gebruik van low-code en no-code platforms. Maar voor veel bedrijven is er nog een groot onbenut potentieel als het gaat om het beschikbaar maken van data en AI voor niet-tech zakelijke gebruikers.”

Over het onderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in Nederland, het VK, Frankrijk, Duitsland en de VAE, onder meer dan 700 senior besluitvormers van bedrijven die actief gebruikmaken van gevestigde data science-platforms om AI-modellen te bouwen en te onderhouden.

Gerelateerde artikelen

Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Nederlandse executives lopen voorop bij het gebruik van AI-tools in hun dagelijkse werkzaamheden. De bereidwilligheid om AI in te zetten is beduidend hoger dan in Frankrijk of Duitsland. Daarop duidt een wereldwijde enquête.

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

De industriële sector ondergaat een metamorfose – automatisering alleen is niet langer genoeg. Fabrikanten kampen met voortdurende druk: strenge regelgeving, kortere productlevenscycli en consumenteneisen aan duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en altijd aanwezige druk op de kosten.

De AI Act ontcijferd

De AI Act ontcijferd

In dit document worden de mogelijke gevolgen van de AI-wet voor organisaties onderzocht, waarbij wordt ingegaan op de structuur, verplichtingen en tijdschema’s voor naleving. Daarnaast wordt er een actieplan voorgesteld waarmee organisaties rekening kunnen houden.