Security en dataprivacy

In deze aflevering hebben we het over meerdere aspecten en invalshoeken van security en (data)privacy. Allereerst bekijken Dimitri van Zantvliet (NS), Madelein Smit (Sendcloud), Dennis de Geus (Orange Cyberdefense), Nick Smaling (BCG) en Wytze Rijkmans (Tanium) nader het belang voor bedrijven en overheden. Daarbij wordt stilgestaan bij het hoe en wat van een gedegen security-aanpak. Tevens kijken we naar de verschillende mogelijke oplossingen en het antwoord op nieuwe bedreigingen in de toekomst. Ook de aspecten partnerships en leiderschap worden besproken.