Personeelstraining zorgt nog wel eens voor uitdagingen. De kosten kunnen lastig te rechtvaardigen zijn voor medewerkers die het bedrijf misschien wel vroegtijdig verlaten. Hoe kun je je trainingsprogramma’s voor medewerkers verbeteren, zodat teamleden volledig zijn toegerust om de hedendaagse klant van dienst te zijn? Succesvolle organisaties kunnen dit realiseren in samenwerking met IT.