Heineken blinkt van oudsher uit door goede connecties met consumenten en zakelijke klanten. De context waarin deze verbindingen worden gebouwd en onderhouden, verandert echter fundamenteel door technologie. “In deze steeds digitaler wordende wereld hebben we de ambitie geformuleerd om de best connected brewer te worden”, zegt Global CIO Ing Yan Ong.