Onze geschiedenis is volgens futurist Frank Diana een belangrijke bron voor het begrijpen van het heden. Een goede kijk op het verleden maakt het bovendien mogelijk om toekomstige ontwikkelingen te kunnen voorzien. “De huidige periode is in veel opzichten overeenkomstig met de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw”.