‘Corona’ en de toeslagenaffaire hebben een belangrijk initiatief voor betere overheidsdienstverlening naar de achtergrond gedrongen. Het rapport Werk aan uitvoering doet tal van aanbevelingen om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. Daarin speelt de bedrijfsarchitectuur van de overheid een cruciale rol. Maar hebben we eigenlijk wel een beeld van die overheidsarchitectuur?