Nederlandse Universiteiten hebben zorgen geuit dat de controle over de data van de docent én student verschuift naar tech-bedrijven. Het antwoord op deze kwestie schuilt volgens experts en politieke partijen in het gebruik van ‘open source-software’. Dit is echter geen oplossing voor de zorgen van het onderwijsveld.