Digitale geletterdheid maakt geen structureel onderdeel uit van het curriculum op de basisschool en in het Nederlandse voortgezet onderwijs. Volgens FutureNL en de stichting VHTO moet dit nodig veranderen, en daartoe hebben zij de minister van onderwijs opgeroepen het vak digitale geletterdheid direct in het lesaanbod op te nemen. Ook zijn de organisaties een petitie gestart.