Valpreventie bij patiënten is binnen zorginstellingen een belangrijke uitdaging en verantwoordelijkheid. Bestaande oplossingen, zoals alarmkoorden en op het lichaam gedragen valdetectoren, zijn doorgaans vrij inaccuraat. Loos alarm zorgt dat zorgpersoneel regelmatig onnodig in actie moet komen. Nieuwe technologie op basis van optische sensoren in combinatie met machine learning brengt hierin verandering.