De digitale organisatie staat al enige tijd in de belangstelling. Je zou dan mogen verwachten dat iedereen inmiddels de omslag naar digital heeft gemaakt. In essentie gaat het erom dat je met behulp van nieuwe technologieën en concepten (analytics, artificial intelligence en de cloud) inzichten haalt uit een steeds bredere stroom data. Of komt er toch meer bij kijken?