De sleutel tot succesvolle transformaties bestaat uit een duidelijke en goed gedefinieerde set standard operating procedures. Tegelijkertijd hebben IT-operations vaak te maken met ‘stamkennis’. En dat kan een belemmering vormen voor IT-implementaties.