Het kabinet gaat de aanbestedingspraktijk van overheden, waarmee deze jaarlijks voor 73 miljard euro aan diensten en producten inkoopt verder professionaliseren. Elke opdrachtgever krijgt een klachtenloket met duidelijke termijnen, waardoor zij eenvoudiger op fouten in procedures kunnen wijzen.