Veel organisaties nog weinig duurzaamheidsbewust

Redactie

24 april 2024

Recent onderzoek onder Nederlandse organisaties duidt erop dat velen nog worstelen met het introduceren van duurzaamheidsconcepten en onvoldoende aandacht hebben voor duurzaamheidsdoelen – en het meten van hun vorderingen.

Het onderzoek, verricht door Erik Beulen (TIAS) en voortgekomen uit het Sustainable Performance Organizations-programma, geeft als mogelijke oorzaak van dit gebrek aan duurzame ontwikkeling dat er  onvoldoende betrokkenheid van het management is bij duurzaamheid. Maar ook bestaan er uitdagingen op datagebied, zoals onduidelijke datadefinities, en onvermogen om data in de organisatie te consolideren en extern te delen. Dit heeft ook gevolgen voor de implementatie van MVO, waarbij meer dan dertig procent van de organisaties meldt dat hun implementatie achterloopt op schema.

Download het rapport (pdf)

Daarnaast vraagt de cyberveiligheid van duurzaamheidsdata aandacht en zijn rapportagelijnen voor de chief sustainability officer essentieel. Helaas heeft iets minder dan vijftig procent van de ondervraagde organisaties geen adequate rapportagelijn voor hun chief sustainability officer (CSO). Ook is de afstemming tussen de CSO en de risk officer beperkt: meer dan vijftig procent zit onvoldoende op één lijn. Dit alles belemmert organisaties om technologische innovatie in te zetten om duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Het rapport suggereert twee acties om de duurzaamheid binnen organisaties te bevorderen en te versterken:

  1. Structureren en organiseren voor succes.
  2. Inzetten van informatietechnologie.

Het eerste moet ervoor zorgen dat de duurzaamheidsdoelen uitdagend genoeg zijn, met voldoende betrokkenheid van het management en de juiste rapportagelijnen voor de chief sustainability officer. Daarnaast moeten organisaties de verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid voor duurzaamheid afstemmen op het werkmodel van het duurzaamheidsteam. Ze moeten ook beslissen over de mate van decentralisatie van duurzaamheid om een balans te vinden tussen schaalvoordelen en lokaal eigenaarschap.

Bij de tweede actie gaat het erom een robuust IT-landschap te realiseren dat kan voldoen aan duurzaamheidsvereisten en data-uitdagingen kan aanpakken. Organisaties moeten duurzaamheid ook opnemen in hun inkoopstrategie, wat aanvullende, andere selectiecriteria vereist.

In het rapport wordt benadrukt dat organisaties zich moeten aanpassen om te voldoen aan de toenemende wettelijke eisen en om de zakelijke stakeholders en data-stakeholders te betrekken. Het lage niveau van duurzaamheidsbewustzijn onder werknemers suggereert dat veel organisaties nog een lange weg te gaan hebben. Samenwerking is de sleutel tot duurzaamheid, maar dit vereist dat duurzaamheid een integraal onderdeel is van het DNA van een organisatie.

Het rapport concludeert dat ongeveer zeventig procent van de deelnemende organisaties verwacht dat hun CSRD-rapportage (volgens de Corporate Sustainability Reporting Directive van de EU) hen zal helpen bij het identificeren van klimaatgerelateerde kansen. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat een organisatie klaar is om duurzaamheid te omarmen en te gaan profiteren van technologische initiatieven om milieuduurzaamheid te verbeteren.

Lees het rapport (pdf)

Gerelateerde artikelen

Oeps.. het lijkt er op dat de bericht(en) waarnaar je op zoek bent is verplaatst of nooit heeft bestaan.