De vier grootste cloud-uitdagingen en hoe zichtbaarheid kan helpen

Brecht Seurinck

17 november 2022

Toen er nog geen sprake was van een pandemie, werd er al steeds meer gewerkt met de cloud. Sindsdien is de hoeveelheid activiteit in de cloud zeer sterk toegenomen, mede doordat veel organisaties permanent zijn overgestapt op hybride werken. Uit een recent onderzoek van Enterprise Strategy Group (ESG) is gebleken dat de strategie van bijna de helft (45%) van de organisaties nu primair is gericht op de cloud. Deze aantallen zullen in 2022 blijven stijgen; naar verwachting bevindt 55 procent van de bedrijfsworkloads zich binnen een jaar in de publieke cloud, volgens Flexera’s State of The Cloud Report.

Dit is natuurlijk niet verrassend, aangezien een overstap naar de cloud vele voordelen biedt, zoals meer flexibiliteit, meer efficiëntie, betere performance en meer kansen voor innovatie en het bieden van nieuwe mogelijkheden. Maar hoewel de cloud bedrijven veerkracht biedt voor een hybride werkomgeving, is er bij de meeste bedrijven sprake van een kritiek gebrek in hun infrastructuur, namelijk een gebrek aan zichtbaarheid.

Zichtbaarheid geeft organisaties de kans om de applicatieproductiviteit te monitoren en maximaliseren voor, tijdens en na de cloudmigratie. Zonder zichtbaarheid wordt een migratie naar de cloud veel complexer, met mogelijk onnodig hoge kosten, een verslechterde eindgebruikerservaring en een ingewikkelde cybersecurity tot gevolg. En omdat productiviteit en aanpassingsvermogen kritiek zijn voor zakelijk succes, is het belangrijk dat organisaties hun uitdagingen proactief aangaan door te investeren in zichtbaarheid. Maar de keuze aan tools is enorm, dus waar moet je als bedrijf allemaal op letten? Hier volgen vier aspecten om in de gaten te houden.

1. Waar staan die apps eigenlijk?

Het migreren van applicaties naar de cloud moet de flexibiliteit vergroten en kosten verlagen, maar voor veel organisaties is dit een uitdagende stap. Volgens ESG’s 2021 Technology Spending Intentions Survey zegt 51 procent van de bedrijven dat gebrek aan inzicht in de onderlinge afhankelijkheden van applicaties het grootste probleem is bij een cloudmigratie. Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat de toenemende complexiteit en onvoorspelbaarheid van hybride IT het succes van een cloudmigratie onzeker maakt.

Het is dus van cruciaal belang dat de IT-afdeling zorgt voor zichtbaarheid en controle bij het monitoren van performance en waarborgen van een consistente gebruikerservaring in de cloud; niet alleen tijdens het migratieproces, maar ook daarna. Met de juiste monitoringtools voor applicaties en netwerken beschikt de IT over voldoende zichtbaarheid om dergelijke complexe migratie-uitdagingen het hoofd te bieden. Dankzij die zichtbaarheid kunnen verborgen risico’s en beperkingen worden opgespoord om te voorkomen dat die gaan leiden tot performanceproblemen, onverwachte vertragingen en ongeplande kosten.

2. Zoek de verborgen kosten

Er zijn nog altijd veel verborgen kosten en upsells die op de loer liggen voor nietsvermoedende organisaties, en die een cloudinitiatief een stuk duurder kunnen maken dan oorspronkelijk gepland. Volgens een onderzoek van Flexera hebben veel organisaties moeite met het bijhouden en in de hand houden van cloudkosten – zo’n 30 procent van de uitgaven aan de cloud is dan ook overbodig.

Om deze kostencrisis te lijf te gaan, moeten organisaties gebruik gaan maken van zogeheten cloudflow-oplossingen, waarmee ze kunnen opsporen wat de kosten zo hoog maakt. Cloudflow-oplossingen laten zien wat de duurste typen clouddata zijn en bieden bedrijven daarmee de kans de efficiëntie te verbeteren. Hiermee krijgen organisaties inzicht in hoeveel verkeer er uit de cloud komt, wat het duurste type clouddata is en hoe hoog het volgende prijsniveau is. Met behulp van deze informatie kunnen ze vervolgens beter plannen welke data en applicaties zich waar moeten bevinden voor optimale efficiëntie.

Empowerment van de eindgebruiker met een goede experience

De cloud is een essentieel onderdeel van de digitale strategie van de meeste ondernemingen. Maar de cloud kan het leveren van een efficiëntie digitale experience ook bemoeilijken. Als er bijvoorbeeld wordt gewerkt met oplossingen in de cloud, heeft de IT-afdeling niet langer zeggenschap over de infrastructuur waarop de bedrijfskritieke applicaties draaien.

Met de meeste tools voor het monitoren van de eindgebruikerservaring kunnen deze zorgen worden weggenomen. Uit onderzoek door EMA’s Network Management Megatrends is gebleken dat 34 procent van de IT-afdelingen vindt dat het monitoren van de eindgebruikerservaring de belangrijkste graadmeter levert voor succes. Daarmee is dit een belangrijke investering voor IT-afdelingen, omdat ze met deze tools de gevolgen van de applicatie- en apparaatperformance voor de eindgebruiker kunnen bewaken. En daarmee kunnen organisaties hun eindgebruikers een ongeëvenaarde experience bieden.

Hoe zit het met de beveiliging?

De beveiliging van de cloud is een belangrijke bron van zorg. Uit het AWS Cloud Security Report is gebleken dat 95 procent van de cybersecurityprofessionals zich hier extreem tot matig zorgen over maakt. In het vorige onderzoek was dit nog 91 procent. Het leidt geen twijfel dat de cloud aanzienlijke technologische vooruitgang en flexibiliteit levert, en bedrijven vele nieuwe groeikansen biedt. Maar als de beveiliging niet goed is geregeld, kunnen de consequenties rampzalig zijn. Ook hierop is de bekende uitspraak ‘je kunt niet beveiligen wat je niet weet’ van toepassing. De grootste uitdaging bij elke cloud is hoeveel het SCO-team (Security Operations Centre) weet van de architectuur, mechanismen en gebruikerstoegang.

Als een organisatie optimaal en veilig wil profiteren van de voordelen die de cloud biedt, moet het SOC-team ervoor zorgen dat ze kunnen zien wat ze moeten beschermen, door meer zichtbaarheid van cloudresources. Beveiligingsteams moeten zichtbaarheid niet alleen maar zien vanuit het perspectief van het cloudplatform, maar ook een beeld hebben van het gedrag en de activiteiten van eindpunten.

Met de juiste mate van zichtbaarheid nemen de risico’s af. Daarom is het voor beveiligingsmensen verstandig om het gebruik van een network behavior analysis engine (NBAE) te overwegen. Daarmee wordt afwijkend inloggedrag van gebruikers vergeleken met een baseline en worden proactief waarschuwingen verzonden bij wijzigingen in verband met zero-day-bedreigingen. De toegang tot de cloud is een van de belangrijkste problemen en zorgen bij cloudimplementaties, omdat gebruikers zich letterlijk overal kunnen bevinden. SOC-teams moeten daarom volledig op de hoogte zijn van wie wat doet, wanneer en vanaf waar.

Met de juiste mate van zichtbaarheid kan er ook sneller worden gereageerd op dreigingen, want zichtbaarheid van de cloud is de eerste kritieke mijlpaal voor het kunnen reageren op elk soort beveiligings- of performance-incident. Het koppelen van zichtbaarheid en automatisering is een geweldige manier om de reactie op incidenten te versnellen, omdat er zeer gedetailleerde data worden verzameld en bruikbare inzichten worden gegenereerd.

Het aantal bedrijven dat overstapt op de cloud blijft stijgen en er worden dagelijks meer organisaties afhankelijk van deze technologie voor hun productiviteit en toekomstige groei. Daarom is goede zichtbaarheid essentiëler dan ooit. De bedrijven die vooruitdenken en investeren in technologie daarvoor zullen dan ook toonaangevend zijn in de toekomst.

Ga voor meer informatie naar www.riverbed.com

Gerelateerde artikelen

Nederlandse overheid scoort goed met online dienstverlening

Nederlandse overheid scoort goed met online dienstverlening

Online overheidsdiensten blinken uit in gebruiksvriendelijkheid en transparantie. Ook hebben overheden flinke stappen gezet qua technologische innovatie en diensten voor internationale gebruikers, aldus een studie in opdracht van de EC.

Supply Chain Trends 2024: de digitale revolutie

Supply Chain Trends 2024: de digitale revolutie

Geavanceerde technologieën zetten de wereld van de toeleveringsketen op zijn kop. Met snel evoluerende mogelijkheden op het gebied van generatieve AI, data-analyse, automatisering, machine learning, IoT, blockchain en meer, is de ‘slimme’ toeleveringsketen hard op weg het nieuwe normaal te worden.

Wat is digitale volwassenheid? En waarom doet het ertoe?

Wat is digitale volwassenheid? En waarom doet het ertoe?

Steeds meer bedrijven creëren een rol voor een chief digital officer. Deze CDO’s zijn vaak verantwoordelijk voor het stimuleren van groei door hun organisatie te evolueren naar het digitale tijdperk – maar hoe? Het begint met inzicht in waar de organisatie nu staat en waar ze in de toekomst moet staan.