Een IT-Deltaplan voor de overheid

Op 31 oktober 2019 heeft digitaal architect en IT coach Daan Rijsenbrij een Aanzet tot een IT-Deltaplan voor de overheid (versie 0.3) gelanceerd, als een eerste concept. Dit discussiestuk is opzettelijk enigszins polariserend neergezet, om te dienen als katalysator voor een brede inhoudelijke discussie. Het is nog verre van volmaakt!

Het concept bouwt voort op een aantal opiniërende interviews waarin de problemen van de overheid met IT over het voetlicht zijn gebracht. Deze zijn hieronder opgenomen. Doelbewust is in deze interviews de nadruk gelegd op de problematiek die al jarenlang speelt bij grote trajecten voor overheids-IT. Als deze problemen niet eerst worden erkend door de ambtelijke top en de verantwoordelijke bewindslieden heeft het aandragen van oplossingen geen enkele zin.

De meer dan honderd aanvullingen, tegenvoorstellen en nadere verdiepingen op de 0.3 versie staan op de pagina Inzendingen. Bijdragen konden tot 15 maart 2020 worden ingediend. De stukken die op basis van de ingezonden notities zijn opgesteld, kun je onderaan vinden bij Nieuw verschenen.

Een bijzondere plaats heeft het Manifest (pdf). Omdat veel reacties op de 0.3 versie nogal inhoudelijk van aard zijn, hebben Guido Bayens en Daan Rijsenbrij, voortbordurend op alle bijdragen een document opgesteld voor bewindslieden en leden van de Tweede Kamer. Dit manifest is op 28 februari digitaal aangeboden aan de secretaris van de Ministerraad en kamervoorzitter Arib.

Er wordt ook gewerkt aan een versie 0.6 van het IT-Deltaplan voor de overheid. De definitieve versie (1.0) zal wellicht worden geschreven met medewerking van IT-toppers die bij de overheid zelf werken.

Recente publicaties & aanvullingen

  1. Enkele positief-kritische kanttekeningen bij I-strategie Rijk 2021 – 2025 (Daan Rijsenbrij, 22 september 2021, pdf)
  2. Drieluik digitalisering overheid (Daan Rijsenbrij, 24 januari 2021, pdf)
  3. Kanttekeningen voor het programma Digitalisering Overheid (Daan Rijsenbrij, 28 september 2020, pdf)