Wat is een cyberrisicoscore en wat moeten we ermee?

Wytze Rijkmans

17 november 2021

Een cyberrisicoscore identificeert in hoeverre een organisatie blootgesteld staat aan kwetsbaarheden en het risico loopt slachtoffer te worden van cybercriminaliteit. Een dergelijke score kan zowel intern gebruikt worden om eigen IT assets of security-strategieën te beoordelen, of extern om het beheer van kwetsbaarheden bij leveranciers te evalueren. Zo laat deze score onder meer zien in hoeverre risico’s gecheckt worden door controles, zoals effectief patchbeheer en monitoringstools.

Waarom een cyberrisicoscore?

Het scoren van cyberrisico vertaalt een complexe dataset naar een concept dat gemakkelijk te begrijpen is. Een risicoscore is daarbij een effectieve manier om de waarde van het beleid en de activiteiten voor risicobeheersing in kaart te brengen.

Daarnaast kan het beleid voor gegevensbescherming en incidentbeheer een aanzienlijke impact hebben op financiële transacties. Dat komt omdat de cyberrisicoscore een van de meetwaarden kan zijn die andere entiteiten in overweging nemen bij het doorlichten van partners en leveranciers. Anderzijds kan je organisatie deze score ook gebruiken om eigen partners te evalueren.

Bovendien geven cyberrisicoscores CISO’s een krachtig hulpmiddel om het belang aan te tonen van mitigatieprogramma’s zoals prestatiebewaking en configuratiebeheer. Hoewel recente spraakmakende ransomware-aanvallen de aandacht van de C-suite hebben getrokken, blijft het namelijk een uitdaging om de nuances van cyberbeveiliging aan drukke managers te communiceren. Een cyberrisicoscore geeft u een datapunt dat het management snel kan begrijpen.

Kan een cyberrisicoscore ransomware helpen voorkomen?

Het proces voor het scoren van cyberrisico’s helpt IT- en security-teams ransomware-aanvallen voor te blijven door het cybersecurity-beleid concreet te maken. Cyberrisicoscores geven inzicht in de sterke en zwakke punten van systemen, zodat organisaties de beschikbare middelen verstandig kunt inzetten. Cyberaanvallen slagen soms door vermijdbare fouten, zoals het niet installeren van software-updates en slecht patchbeheer. Het scoren van cyberrisico’s kan deze problemen aan het licht brengen voordat ze tot een inbraak leiden. De beoordeling rangschikt de waarde van de IT-middelen en de bedreigingen van bekende kwetsbaarheden. Dat geeft organisaties een evidence-based basis voor een gerichte strategie ter preventie van ransomware.

Hoe kunnen organisaties hun cyberrisicoscore verbeteren?

Zodra je de cyberrisicoscore kent, is de volgende stap om controles te verbeteren en daardoor risico te verminderen. Dit zijn enkele van de stappen die kunnen helpen je score te verhogen:

  • Implementeer continue prestatiebewaking. Het dreigingslandschap en kwetsbaarheden binnen de organisatie kunnen snel veranderen. Daarom kan de cyberrisicoscore niet zomaar een momentopname zijn. Met een tool voor prestatiebewaking kan een nauwkeurig en actueel rapport van beveiligingsproblemen van alle endpoints binnen het netwerk opgesteld worden.
  • Geef prioriteit aan configuratiebeheer. Een verkeerde configuratie van systeemstandaarden kan veel schade veroorzaken en de organisatie juist kwetsbaarder maken voor hackers. Neem regelmatige controles van de beveiligingsconfiguratie op als onderdeel van je plan voor het beperken van cyberrisico’s.
  • Gebruik software en automatiseringstools. Automatisering stelt IT- en security-teams in staat het risiconiveau continu te bewaken. Het biedt een vroege waarschuwing voor mogelijke kwetsbaarheden, zodat organisaties beter voorbereid zijn om opkomende cyberbedreigingen te beperken.
  • Maak cybersecurity onderdeel van de werkcultuur. In organisaties met een solide toewijding aan het verminderen van cyberrisico’s, komen werknemers in een werkcultuur terecht waarin iedereen verantwoordelijkheid heeft voor gegevensbescherming. Cybersecurity-training moet beginnen tijdens de onboarding, met regelmatige opfriscursussen en herinneringen.
  • Gebruik endpoint-controles. Identificeer en bescherm alle apparaten die werknemers voor hun werk gebruiken.
  • Ontwikkel incident respons-plannen. Wanneer een organisatie een beveiligingslek ervaart, kan een snelle reactie op incidenten het verlies van bedrijfsgegevens en de reputatie beperken.

Conclusie

Het scoren van cyberrisico’s geeft CISO’s een uitstekende tool om de kwetsbaarheid van het IT-systeem van een organisatie te kwantificeren. De score biedt een effectieve manier om het niveau van cyberrisico’s te communiceren aan interne doelgroepen die mogelijk niet over voldoende technische kennis beschikken om de nuances van specifieke risicofactoren te volgen. Het feit dat ook sommige externe partners vertrouwen op jouw cyberrisicoscore, maakt het aannemelijk om de nodige tijd en geld te investeren om dat systeem veilig te houden.

De kwaliteit van de gegevens die je gebruikt om de cyberrisicoscore te berekenen, bepaalt uiteindelijk de waarde die je eruit haalt. Doorlopende risicoscores vereisen inspanning, maar de middelen die je zult gebruiken om cyberrisico’s te beperken, zijn klein in vergelijking met de kosten van incident respons na een grote inbraak.

Ben je benieuwd hoe jouw organisatie scoort? Tanium biedt een gratis risk assessment-tool die helpt de volledige IT estate in kaart te brengen en kwetsbaarheden te identificeren.

Gerelateerde artikelen

Bijna alle organisaties misconfigureren cloudomgeving

Bijna alle organisaties misconfigureren cloudomgeving

Ruim 98 procent van de organisaties heeft misconfiguraties in de beveiliging van hun cloudomgeving. En bijna zeven op de tien organisaties maken gebruik van externe gebruikers die admin-rechten hebben voor de cloudomgeving, wat kan leiden tot problemen rond data governance en een hoger risico op data-exfiltratie en -exploitatie.

IT-analytics: de lijm die Operations en Security bindt

IT-analytics: de lijm die Operations en Security bindt

Ooit waren IT-operations en beveiliging twee gescheiden werelden. Gedreven door de behoefte aan robuuste cyberhygiëne en zichtbaarheid zien we beide disciplines echter steeds meer integreren. De juiste analytics krijgen over je IT-omgeving helpt bijvoorbeeld om security en IT-operaties meer met elkaar te laten communiceren.

Cybercrime aanmerkelijk minder gegroeid in 2022

Cybercrime aanmerkelijk minder gegroeid in 2022

De explosieve groei van cybercriminaliteit in 2020 en het eerste deel van 2021 is flink afgenomen. Van oktober 2021 tot en met september 2022 waren er weliswaar méér cybercriminele pogingen (99.506 versus 94.806), maar de toename was met vijf procentpunten opvallend zwakker dan een jaar eerder.

Vertrouwen is geen optie meer

Vertrouwen is geen optie meer

Cyberaanvallen worden steeds geraffineerder. Cybercriminelen zijn beter georganiseerd dan ooit tevoren. Voor organisaties is het de hoogste tijd om in te zien dat het opzeggen van alle vertrouwen de best mogelijke beveiliging is. Anders gezegd: zero trust security is eigenlijk de enige manier waarop we ons kunnen verdedigen tegen cybercriminelen.