Security.txt verplicht voor overheidsorganisaties

Onlangs is de internetstandaard security.txt toegevoegd aan de ‘Pas toe of leg uit’-lijst van Forum Standaardisatie, een adviescommissie met deskundigen van overheidsorganisaties, het bedrijfsleven en de wetenschap. Gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties zijn nu verplicht om deze open standaard toe te passen. Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt een dringend advies om security.txt op hun webserver te plaatsen.

De standaard beschrijft een tekstbestand genaamd security.txt via welk organisaties contactinformatie kunnen publiceren op hun webserver. Beveiligingsonderzoekers en ethische hackers kunnen dankzij deze informatie direct met de juiste afdeling of persoon contact opnemen als zij een kwetsbaarheid vinden, wat het verhelpen van kwetsbaarheden kan versnellen.

Begin 2023 is een meting gedaan met Internet.nl waaruit naar voren kwam dat nog geen vijfde van de gemeten overheidswebsites een security.txt-bestand heeft. Met de verplichting wil het Forum Standaardisatie het gebruik verder vergroten. “Hoe meer websites dit implementeren, hoe beter we gebruik kunnen maken van het goede werk van ethische hackers. De overheid geeft hierin het goede voorbeeld”, zegt Theo Peters, lid van Forum Standaardisatie en CTO bij VNG Realisatie.

De meting laat ook zien dat verschillende Rijksoverheidsorganisaties al verwijzen naar het centrale security.txt-bestand van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC). Forum Standaardisatie roept alle Rijksoverheidsorganisaties die gebruik willen maken van het centrale CVD-beleid van de Rijksoverheid, op dat ook te doen. Het NCSC heeft daarvoor een Handreiking security.txt met uitleg gepubliceerd.

In oktober 2022 deden het Digital Trust Center (DTC) en een groot aantal ambassadeurs een oproep aan bedrijven en IT-dienstverleners om security.txt te gebruiken. Sinds die oproep is het aantal Nederlandse domeinnamen dat voorzien is van een security.txt-bestand gegroeid naar ruim 88.000.

Het Digital Trust Center gebruikt security.txt om het Nederlandse bedrijfsleven sneller te kunnen waarschuwen bij een ernstige cyberdreiging en juicht dan ook toe dat bedrijven dit eenvoudige security.txt-bestand aan de webserver toevoegen.

Gerelateerde artikelen

Sterke toename aanvallen op cloudaccounts beslissers

Sterke toename aanvallen op cloudaccounts beslissers

Aanvallen waarbij cloudaccounts van topbestuurders worden overgenomen, zijn met meer dan 100 procent gestegen. Cybercriminelen maken hierbij gebruik van een phishingtool gebaseerd op reverse proxy, waaree ze MFA-gegevens en sessiecookies stelen. Hierop duidt onderzoek van Proofpoint.

Organisaties weren zes van tien aanvallen af

Organisaties weren zes van tien aanvallen af

Beveiligingsteams maken vier ‘onmogelijke’ afwegingen bij het afweren van bedreigingen. Ze moeten beslissen welke aanvallen prioriteit krijgen; kiezen welke kwetsbaarheden te verhelpen; preventie of detectiecontroles optimaliseren; en tot slot besluiten wat te loggen en waarvoor te waarschuwen.