Overheid krijgt één organisatie voor cyberveiligheid

Redactie

27 juni 2023

Het kabinet heeft besloten om de bestaande cybersecurity organisaties van de rijksoverheid samen te voegen. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie JenV, het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP), beide van het ministerie EZK, zullen samengaan in een nieuwe organisatie.

De minister van JenV wordt de eigenaar van de vernieuwde organisatie. De ministeries van JenV en EZK vervullen samen de rol van opdrachtgever.

“De vernieuwde organisatie wordt gefundeerd op de sterke eigenschappen van de huidige organisaties”, aldus minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid). “Dit stelt de nieuwe organisatie in staat om alle organisaties in Nederland, groot of klein, publiek of privaat, vitaal of niet-vitaal van passende informatie en kennis te voorzien en hulp te bieden bij incidenten. Ik ben dan ook blij dat de organisaties al zoveel mogelijk samenwerken zodat we ons ook nu al beter kunnen weren tegen cyberaanvallen.”

“Het belang van digitale weerbaarheid voor onze maatschappij en economie neemt steeds verder toe”, zegt minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat). “We verhogen daarom de wettelijke cybereisen aan apparaten en diensten zelf. Maar investeren ook in kennisdeling en expertise bij grootschalige incidenten. Dat werkt het beste met één overheidsloket waar organisaties en ondernemingen ondersteuning kunnen krijgen.”

De overgang verloopt in twee fasen zodat er zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met aankomende wetgeving en lopende trajecten uit de Nederlandse Cybersecurity Strategie (NLCS).

In de eerste fase tot 1 oktober 2024 werken de organisaties zoveel als mogelijk samen. Dat gebeurt nu al, bijvoorbeeld door waarschuwingen van slachtoffers en doelwitten van een cyberaanval gezamenlijk te organiseren én door samen handelingsperspectieven te geven aan alle organisaties in Nederland waardoor zij zich beter kunnen weren tegen aanvallers.

In de tweede fase tot 1 januari 2026 worden taken en processen geïntegreerd en geoptimaliseerd. Ook wordt uitvoering gegeven aan de Wet beveiliging en informatiesystemen (Wbni) inclusief de Europese Network and Information Security (NIS2) richtlijn, aan sectorale wetgeving waarbinnen CSIRT-taken worden verricht en aan de Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven (Wbdwb).

De huidige organisaties voeren na de eerste fase geen zelfstandige koers meer en bestaan alleen nog in formele zin in hun huidige vorm.

Foto: Daan Mooij via Unsplash

Gerelateerde artikelen

Gebrekkige compliance: Nederlandse bedrijven vatbaar voor datalekken

Gebrekkige compliance: Nederlandse bedrijven vatbaar voor datalekken

Meer dan een derde van alle Nederlandse bedrijven zakte vorig jaar voor hun compliance-audit. Daardoor lopen ze een tien keer grotere kans op een datalek. Tien procent werd in 2023 slachtoffer van een ransomware-aanval. Van al die bedrijven betaalde vier procent losgeld. Dat stelt Thales in zijn meest recente Data Threat Report.

Twee derde werknemers gokt met security

Twee derde werknemers gokt met security

Ruim twee derde van Nederlandse werknemers brengt de organisatie bewust in gevaar, wat tot ransomware- of malware-infecties, datalekken of financieel verlies leidt. Meer dan vier op de vijf van de onderzochte organisaties maakte in 2023 ten minste één succesvolle aanval mee.

Overheid lanceert NIS2-Quickscan

Overheid lanceert NIS2-Quickscan

Op 29 februari heeft de Rijksoverheid de NIS2-Quickscan gelanceerd waarmee organisaties zich kunnen voorbereiden op de nieuwe Europese NIS2-richtlijn. Deze richtlijn is gericht op het vergroten van de digitale weerbaarheid van bedrijven en organisaties in de EU.

De 27e PwC CEO Survey: het CEO-gevoel ontcijferd voor de CISO

De 27e PwC CEO Survey: het CEO-gevoel ontcijferd voor de CISO

De nieuwste editie van de jaarlijkse PwC CEO Survey biedt een kijkje in de hoofden van CEO’s van over de hele wereld. Verschillende inzichten laten belangrijke veranderingen zien die impact hebben op CISO’s en hun organisaties, die zich zullen moeten aanpassen om concurrerend en compliant te blijven.