Nederlandse thuiswerkers vinden monitoring maar niks

Redactie

27 oktober 2021

Een ruime meerderheid van Nederlandse werknemers is kritisch over monitoringstechnologie voor werken op afstand, ongeacht het doel. Er is wel steun voor resultaatgericht prestatiemanagement en open gesprekken over privacy, vertrouwen, toestemming en zelfs acceptabele doeleinden voor monitoring. Daarop duidt onderzoek van Unisys.

Aan de werknemers is gevraagd bij welke monitoringsmogelijkheden zij zich comfortabel zouden voelen tijdens het thuiswerken. De meeste Nederlandse ondervraagden staan afkeurend tegenover de verschillende mogelijkheden en maken hierbij geen verschil of deze voor productiviteits-, beveiligings- of ondersteuningsdoeleinden zijn. Dat is opvallend: deze respondenten zijn wellicht bang dat monitoring voor beveiliging of ondersteuning misbruikt kan worden door de werkgever. Aan de andere kant geeft een deel van de ondervraagden aan dat er gesproken kan worden over acceptabele doelen voor monitoring.

Zeven op de tien werknemers vinden het onprettig wanneer hun werkgever de inlog- en uitlogtijden controleert, en vier op de vijf zijn niet gerust op het monitoren van responstijden van softwaretoepassingen om zo snel IT-problemen te kunnen opsporen die mogelijk impact hebben op hun werk.

Van de ondervraagde werknemers vindt 88 procent het gebruik van computercamera’s met gezichtsherkenning om zo te verifiëren dat zij daadwerkelijk achter hun computer zitten onprettig. Iets meer respondenten (92%) voelen zich er niet comfortabel bij wanneer de werkgever controle heeft over de microfoon van zijn of haar computer.

De wereldwijde gemiddelden in de attitude tegen monitoring van remote working scoren aanzienlijk lager, met uitzondering van het registreren van inlog- en uitlogtijden.

De onderzoekers vonden wereldwijd echter ook een wijdverbreid gebrek aan kennis van cyberbedreigingen waardoor de veiligheid van bedrijfsnetwerken in het geding is. Zo herkent bijna veertig procent van de ondervraagden verdachte links niet – en is dus bereid hierop te klikken – en is slechts een vijfde bekend met SIM jacking. Een kwart zou niet weten waar ze dit soort misbruik zou moeten melden.

Over het onderzoek

Het onderzoek, gerapporteerd in de jaarlijkse Unisys Security Index, is gehouden onder 11.000 respondenten (consumenten) in 11 landen, waaronder 1.000 uit Nederland. Op een schaal van nul tot 300, waarbij 300 het hoogste niveau van bezorgdheid vertegenwoordigt, staat de index momenteel op 162; een ernstig niveau van bezorgdheid. Alle Europese landen scoren onder dit wereldwijde gemiddelde. Nederland scoort dit jaar 115, een stijging van 15 punten ten opzichte van vorig jaar.

Gerelateerde artikelen

Sterke toename aanvallen op cloudaccounts beslissers

Sterke toename aanvallen op cloudaccounts beslissers

Aanvallen waarbij cloudaccounts van topbestuurders worden overgenomen, zijn met meer dan 100 procent gestegen. Cybercriminelen maken hierbij gebruik van een phishingtool gebaseerd op reverse proxy, waaree ze MFA-gegevens en sessiecookies stelen. Hierop duidt onderzoek van Proofpoint.

Organisaties weren zes van tien aanvallen af

Organisaties weren zes van tien aanvallen af

Beveiligingsteams maken vier ‘onmogelijke’ afwegingen bij het afweren van bedreigingen. Ze moeten beslissen welke aanvallen prioriteit krijgen; kiezen welke kwetsbaarheden te verhelpen; preventie of detectiecontroles optimaliseren; en tot slot besluiten wat te loggen en waarvoor te waarschuwen.