Nederlandse thuiswerkers vinden monitoring maar niks

Redactie

27 oktober 2021

Een ruime meerderheid van Nederlandse werknemers is kritisch over monitoringstechnologie voor werken op afstand, ongeacht het doel. Er is wel steun voor resultaatgericht prestatiemanagement en open gesprekken over privacy, vertrouwen, toestemming en zelfs acceptabele doeleinden voor monitoring. Daarop duidt onderzoek van Unisys.

Aan de werknemers is gevraagd bij welke monitoringsmogelijkheden zij zich comfortabel zouden voelen tijdens het thuiswerken. De meeste Nederlandse ondervraagden staan afkeurend tegenover de verschillende mogelijkheden en maken hierbij geen verschil of deze voor productiviteits-, beveiligings- of ondersteuningsdoeleinden zijn. Dat is opvallend: deze respondenten zijn wellicht bang dat monitoring voor beveiliging of ondersteuning misbruikt kan worden door de werkgever. Aan de andere kant geeft een deel van de ondervraagden aan dat er gesproken kan worden over acceptabele doelen voor monitoring.

Zeven op de tien werknemers vinden het onprettig wanneer hun werkgever de inlog- en uitlogtijden controleert, en vier op de vijf zijn niet gerust op het monitoren van responstijden van softwaretoepassingen om zo snel IT-problemen te kunnen opsporen die mogelijk impact hebben op hun werk.

Van de ondervraagde werknemers vindt 88 procent het gebruik van computercamera’s met gezichtsherkenning om zo te verifiëren dat zij daadwerkelijk achter hun computer zitten onprettig. Iets meer respondenten (92%) voelen zich er niet comfortabel bij wanneer de werkgever controle heeft over de microfoon van zijn of haar computer.

De wereldwijde gemiddelden in de attitude tegen monitoring van remote working scoren aanzienlijk lager, met uitzondering van het registreren van inlog- en uitlogtijden.

De onderzoekers vonden wereldwijd echter ook een wijdverbreid gebrek aan kennis van cyberbedreigingen waardoor de veiligheid van bedrijfsnetwerken in het geding is. Zo herkent bijna veertig procent van de ondervraagden verdachte links niet – en is dus bereid hierop te klikken – en is slechts een vijfde bekend met SIM jacking. Een kwart zou niet weten waar ze dit soort misbruik zou moeten melden.

Over het onderzoek

Het onderzoek, gerapporteerd in de jaarlijkse Unisys Security Index, is gehouden onder 11.000 respondenten (consumenten) in 11 landen, waaronder 1.000 uit Nederland. Op een schaal van nul tot 300, waarbij 300 het hoogste niveau van bezorgdheid vertegenwoordigt, staat de index momenteel op 162; een ernstig niveau van bezorgdheid. Alle Europese landen scoren onder dit wereldwijde gemiddelde. Nederland scoort dit jaar 115, een stijging van 15 punten ten opzichte van vorig jaar.

Gerelateerde artikelen

Bijna alle organisaties misconfigureren cloudomgeving

Bijna alle organisaties misconfigureren cloudomgeving

Ruim 98 procent van de organisaties heeft misconfiguraties in de beveiliging van hun cloudomgeving. En bijna zeven op de tien organisaties maken gebruik van externe gebruikers die admin-rechten hebben voor de cloudomgeving, wat kan leiden tot problemen rond data governance en een hoger risico op data-exfiltratie en -exploitatie.

IT-analytics: de lijm die Operations en Security bindt

IT-analytics: de lijm die Operations en Security bindt

Ooit waren IT-operations en beveiliging twee gescheiden werelden. Gedreven door de behoefte aan robuuste cyberhygiëne en zichtbaarheid zien we beide disciplines echter steeds meer integreren. De juiste analytics krijgen over je IT-omgeving helpt bijvoorbeeld om security en IT-operaties meer met elkaar te laten communiceren.

Cybercrime aanmerkelijk minder gegroeid in 2022

Cybercrime aanmerkelijk minder gegroeid in 2022

De explosieve groei van cybercriminaliteit in 2020 en het eerste deel van 2021 is flink afgenomen. Van oktober 2021 tot en met september 2022 waren er weliswaar méér cybercriminele pogingen (99.506 versus 94.806), maar de toename was met vijf procentpunten opvallend zwakker dan een jaar eerder.

Vertrouwen is geen optie meer

Vertrouwen is geen optie meer

Cyberaanvallen worden steeds geraffineerder. Cybercriminelen zijn beter georganiseerd dan ooit tevoren. Voor organisaties is het de hoogste tijd om in te zien dat het opzeggen van alle vertrouwen de best mogelijke beveiliging is. Anders gezegd: zero trust security is eigenlijk de enige manier waarop we ons kunnen verdedigen tegen cybercriminelen.