CIO TV #72 ‘Baanbrekend innoveren en optimaliseren met data’

Het realiseren van toegevoegde waarde uit data en technologie komt in twee smaken: specifieke use cases – met duidelijke kosten, baten en reikwijdte. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan centrale, vaak torenhoge strategieën. Wanneer deze samenkomen, maak je echt gebruik van de kracht van data en technologie. Martin Lohmeier (Nexperia), Martin Hoff (EBN), Arjan van Dijk (KNVI) en Hjalmar Halvorsen (T-Systems) delen hun inzichten en ervaringen.

De waarde uit data wordt bepaald door veel nieuwe factoren en vereist ook nieuwe functies. Een nieuwe trend die Martin Lohmeier ziet, is dat je met data uit tooling en weergave daarvan in dashboards projecten kunt helpen preciezer waarde toe te voegen.

Aan de ene kant krijgt de gebruiker steeds meer controle door onder andere self service en nieuwe tooling, aan de andere kant loopt men regelmatig nog wel tegen de beperkte data literacy van diezelfde gebruiker aan. Dat vraagt om een nieuw business IT alignment model. Business en IT hebben hun eigen competenties waarin data kan fungeren als zenuwcentrum.

Bij waardecreatie en efficiency heeft men het te vaak over de kostprijs binnen het bedrijf in plaats van de waarde in de keten. Voor Martin is het zaak om vanuit de juiste business case te kijken naar waarde creëren in de keten.

Voor de verbindende functie van EBN is dezelfde taal spreken en informatie delen essentieel. Als IT-baas is het daarin een uitdaging om technologie te blijven faciliteren en daarnaast rekening te houden met het eigenaarschap en herbruikbaarheid van de verschillende soorten (corporate) data. Vertrouwen is het sleutelwoord bij het kunnen verbinden, daar schort het echter nog wel eens aan en staat vooruitgang in de weg.

Als advies geeft Martin mee: denk altijd in de waarde van data, de waarden van het ketenmodel en het verbinden. Blijf denken in ‘wij’ in plaats van ‘ik’.