CIO TV #68: Transformational technologies: doelen en dilemma’s

De inzet van nieuwe technologie zal altijd een mix zijn van IT-push en business pull. Maar niemand zal ontkennen dat de huidige oplossingen, clouds en softwareplatforms zowel randvoorwaarden als aanjagers zijn van businessgedreven transformaties. Vandaag zullen Mildo Stolk (Huisman Equipment), Joost Reynvaan (AKD), Robert van Riessen (Teijin Aramid) en Hasan Demir (Legian) inzoomen op het idee achter gemaakte of te maken beslissingen op technologiegebied en welke waarde deze hebben voor de organisatie. Uiteraard is er ook aandacht voor het benodigde leiderschap.