De waarde van ondernemingen zit in applicaties

Tijdens de industriële revolutie werden machines het belangrijkste bedrijfskapitaal. Daarna verschoof de aandacht naar mensen. Nu zijn we dicht bij een nieuw kantelpunt: de waarde van ondernemingen ligt in applicaties en data.

Leaders in business sustainability

De tijd dat een concern relatief ongestoord op zijn ‘trackrecord’ kon voortbouwen, is voorbij. Tegenwoordig is continue verandering of transformatie een gegeven voor veel grotere organisaties. Dat lijkt te wringen met traditionele doelstellingen.

Data-analytics als transformatiemotor

In 2016 kreeg staalfabrikant Tata Steel Europe tegenvallende feedback van de klanten: te lange doorlooptijden, te lage voorspelbaarheid, te trage response en te vaak te laat leveren. De supply chain werd onder de loep gelegd om de problemen in kaart te brengen. De conclusie: de oplossingen konden gevonden worden door meerwaarde uit data te halen.

Flexibilisering van de IT-organisatie in volle gang

De digitale transformatie: we zitten er met onze organisatie middenin. Optimale wendbaarheid en maximale innovatiesnelheid wordt gevraagd. Om dit met een IT-organisatie aan te kunnen, hebben we de beste mensen nodig én willen we flexibel zijn.

Naar een bimodale benadering van beveiliging

Beveiligingsprofessionals hebben met een grote uitdaging te maken. Ze zijn gericht op het zo goed mogelijk beveiligen van de digitale bedrijfsmiddelen van de organisatie. Voor de business is het goed zorg dragen voor deze ‘hygiënefactor’ echter niet voldoende. Daar leeft de wens cyberbeveiliging ook in te zetten voor verdere digitalisering van de organisatie.