CIO van de toekomst: de schakel tussen business en IT

Ian Zein

26 januari 2021

De digitale beer is los. De coronacrisis heeft voor een versnelling van de digitale transformatie gezorgd en het aantal digitale initiatieven zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Het principe van ‘software is eating the world’ – oftewel organisaties worden softwarebedrijven – is in een stroomversnelling terechtgekomen. Maar technologische vooruitgang maakt de toekomst onzeker. Steeds meer CIO’s omarmen daarom volgens Gartner het concept van ‘composable business’ en bereiden zich voor op de volgende digitaliseringsgolf. Maar wat betekent dat voor hun rol binnen de organisatie?

Binnen het merendeel van de enterprise-organisaties was de CIO tot voor kort hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het goed en kostenefficiënt functioneren van de IT-organisatie. En tot begin vorig jaar leken CIO’s het moeilijk te vinden om uit deze traditionele rol te treden. Ondanks de noodzaak van digitale transformatie bleek een nauwere samenwerking met de business lastig te realiseren en bleef de traditionele kloof tussen business en IT bestaan. Maar daar lijkt nu verandering in te zijn gekomen.

Kloof business en IT kleiner

De pandemie heeft alles op z’n kop gezet. Veel CIO’s hebben een goede IT-basis gelegd voor de verschuiving naar online werken. Hiervoor was een robuuste infrastructuur nodig om data op afstand toegankelijk maken en videoconferencing- en samenwerkingstools zonder problemen te kunnen laten draaien. Ook hebben CIO’s de overstap naar het gebruik van online platformen als primair kanaal gefaciliteerd, en de negatieve impact op de performance van applicaties en eindgebruikerservaring weten te beperken. De business en de IT-afdeling hebben de handschoen samen opgepakt en zijn in korte tijd naar elkaar gegroeid. De opkomst van composable business zal deze relatie alleen maar versterken en de kloof verder verkleinen.

Veel IT-organisaties zijn al bekend met de technologische componenten van composability in de vorm van agile werken, en mechanismen als API’s en containers. Maar het composability-principe kan ook in een business context uitstekend toegepast worden. Een organisatie wordt dan in feite opgeknipt in kleinere onderdelen, zogenaamde ‘composed business areas’. Op deze manier kunnen organisaties zich makkelijker in-real-time aanpassen aan plotseling veranderde (digitale) omstandigheden, en kunnen digitale investeringen beter benut worden.

Een voorbeeld van composable-denken is bijvoorbeeld een fabrikant van wijnkoelkasten en vaatwassers, die in deze tijd (tijdelijk) een business unit opzet voor de productie van medische koelkasten voor ziekenhuizen. Elke composable business unit heeft idealiter zijn eigen digitale verantwoordelijke in de vorm van bijvoorbeeld een chief digital officer. Het verbindende element tussen deze business units? De CIO.

‘COO by proxy’

In het verlengde van bovenstaande ontwikkeling voorspelt Gartner dat in 2024 een kwart van de traditionele enterprise CIO’s operationeel verantwoordelijk zal zijn voor de digitale business, en hierdoor in feite de ‘COO by proxy’ wordt. Dat betekent dat binnen nu en vier jaar voor de traditionele CIO kostenbesparing niet langer een doel op zich is. In deze nieuwe rol zal hij namelijk ook verantwoordelijk zijn voor het genereren van omzet, en daarom juist investeren in het (door)ontwikkelen van digitale activiteiten.

Het is duidelijk dat CIO’s een veel nadrukkelijkere rol binnen hun organisatie gaan spelen. Wanneer de digitale transformatie zich de komende jaren op dit tempo blijft ontwikkelen zal een groot deel – veel meer dan door Gartner voorspelde 25 procent – van de traditionele CIO’s de operationele kant van de organisatie onder zijn hoede hebben, en kunnen we concluderen dat de kloof tussen business en IT officieel is gedicht. Met dank aan de CIO.

Gerelateerde artikelen

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Hoe meet je de voortgang van een security awareness programma?

Steeds meer bedrijven zetten niet alleen technologie in om cyberaanvallen zoveel mogelijk af te wenden, maar focussen ook op de menselijke factor in cybersecurity. Met recht. Een onderzoek van Stanford University en cybersecurityfirma Tessian uit 2020 wijst uit dat...

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Leiderschapslessen uit wereldwijde ontwrichting

Het ontbreekt de laatste tijd niet aan wereldwijde, onvoorspelbare en ontwrichtende gebeurtenissen. Deze hebben hun invloed op de zakelijke wereld, en dit heeft weer zijn gevolgen voor zakelijk leiderschap. Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

‘Handvatten voor exponentiële innovatie’

Incrementele verandering is niet genoeg om bij te blijven in een veranderende wereld waarin technologie zich exponentieel ontwikkelt. Bedrijven moeten werken aan de capaciteit om te kunnen inspelen op steeds weer nieuwe technologie- en businesskansen. Tijdens het...

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik (Whoppah) meest innovatieve leider van Nederland

Thomas Bunnik, oprichter en CEO van Whoppah, is winnaar van de Innovation Award in de categorie Meest innovatieve leider. Santeon won de award voor het Meest innovatieve ecosysteem. TestGorrilla ging er met de prijs vandoor in de categorie Meest succesvolle startup, scaleup of challenger en Lensor, onderdeel van Pon Holdings, ontving de eerste award in een nieuwe categorie Meest succesvolle business-innovatie.