Werkgevers en werknemers gaan in 2024 de vruchten plukken van AI

Michiel Hustinx

18 december 2023

In 2023 werd het bedrijfsleven opgeschud door generatieve AI. Het grote publiek maakte kennis met de mogelijkheden om het werk makkelijker te maken. Inmiddels heeft slechts één op de vijf Nederlandse werknemers training gehad over het veilig gebruiken van AI, zo blijkt uit onderzoek van Salesforce.

Zo verwacht ik dat ook in 2024 het gebruik van AI voer voor discussie zal blijven. Niet alleen onder beleidsbepalers en CEO’s, maar onder iedereen op de werkvloer, in de schoolbank en in de politiek. Er breken veelbelovende tijden aan, waarin de synergie tussen mens en AI gezocht moet worden om efficiënter en met vertrouwen te werken. Hieronder deel ik vijf observaties over de impact van AI in 2024 op de manier van werken en zakendoen.

1. AI verandert de manier waarop we productiviteit meten

Zestig procent van de leidinggevenden geeft aan dat ze in de eerste plaats de productiviteit van hun team meten door activiteitsmetingen bij te houden, zoals gewerkte uren of gemaakte afspraken. Dankzij AI wordt dit een achterhaalde manier van productiviteit meten. Omdat AI veel van de alledaagse, repetitieve taken gaat vervangen, kunnen bedrijven productiviteit van mensen veel beter meten in output. Dat gaat een nog hogere vlucht nemen bij de volgende gebruiksgolf van grote LLM’s voor workflows en processen. Bedrijven zullen de manier waarop ze prestaties of productiviteit meten naar verwachting dan ook veranderen, door bijvoorbeeld het aantal gegenereerde leads of hoeveelheid gelanceerde producten als maatstaf te gebruiken.

Nederlandse werknemers zien de potentie van AI voor hun dagelijkse werk al. Onderzoek toont dat zestig procent van de werknemers die AI gebruiken, aangeeft dat het hun productiviteit verhoogt. Tegelijkertijd vindt ruim twee derde dat werkgevers sturing en training moeten bieden om goed met AI te leren werken. Het is aan werkgevers om te zorgen dat iedereen binnen hun organisatie op de juiste manier met AI aan de slag gaat, om grote verschillen tussen werknemers te voorkomen.

2. AI gaat krapte op de arbeidsmarkt tegen

Sinds de coronapandemie staat de arbeidsmarkt onder druk. In het derde kwartaal van 2023 waren er voor elke 100 werklozen, 114 vacatures blijkt uit cijfers van het CBS. Ter vergelijking: voor het uitbreken van de pandemie waren dat 67 vacatures op 100 werkzoekenden. Dit maakt het tegenwoordig enorm moeilijk om goede mensen te vinden en om deze te behouden. Generatieve AI gaat een grote rol spelen bij het vinden van nieuw talent. Bedrijven worden minder afhankelijk van recruiters, of sollicitaties op een vacature, maar kunnen door AI gedreven zoekopdrachten proactief (wereldwijd) talent werven.

Qua uitval en verzuim gaat generatieve AI een belangrijke rol spelen in beroepsgroepen waarin veel herhalende werkzaamheden zitten. Een voorbeeld is klantenservice. AI kan simpele taken uit handen nemen van klantenservicemedewerkers en automatisch veelgestelde vragen beantwoorden of gespreksverslagen samenvatten. De medewerkers behouden het overzicht, en worden pas ingeschakeld als er advies op maat gegeven moet worden. Dit verlicht de werkdruk, verhoogt het werkplezier en vermindert de uitval van klantenservicemedewerkers.

3. Bedrijven met goed datamanagement gaan de vruchten van AI plukken

Met de groei van AI wordt het goed inzetten van data steeds belangrijker. Te veel bedrijven die hun datamanagement en datastrategie nog niet op orde hebben, creëren daardoor een achterstand.

Nu is het al zo dat kantoormedewerkers veelal te maken hebben met information overload. Dat leidt tot informatiestress, en het is niet goed te onderscheiden welke data belangrijk is, of waar het te vinden is, met alle risico op onzekerheid en paniek vandien.

Denk aan marketingteams die een gepersonaliseerde customer journey willen creëren, maar bergen met klantdata te verwerken krijgen, waar vaak ook nog fouten in zitten. Bij bedrijven die hun datamanagement wel goed op orde hebben, kan AI mensen ondersteunen bij het opzoeken van data, maar later ook bij het automatiseren van taken en het pro-actief herkennen van trends en kansen. Ook hier zorgt AI voor zeeën aan extra tijd, waardoor die creatieve campagne die voorheen op de plank bleef liggen, dit jaar wél gelanceerd kan worden.

4. AI wordt nog beter in staat om menselijk te communiceren

Een echte gamechanger waar we in 2024 meer van gaan zien, is de ontwikkeling op het gebied van semantic queries, oftewel semantische zoekopdrachten. Dit houdt in dat AI ook tekst en zelfs afbeeldingen kan omzetten in code en kan verwerken. Dit helpt AI om op een veel natuurlijkere en genuanceerdere manier met mensen te communiceren omdat het veel beter kan inschatten wat de context van een vraag of opdracht is. Voor consumenten betekent het dat ze eerder vinden waar ze naar zoeken, maar ook dat er zinvolle suggesties worden gegeven.

Voor webshops en e-commerce partijen betekent het dat AI ons beter en preciezer inzichten kan delen en nauwkeuriger voorspellingen kan doen.Het gebruik van semantic queries biedt eindeloze mogelijkheden om klanten extreem persoonlijk te bedienen. AI wordt hiermee steeds meer een echte personal assistent.

5. AI kan goede doelen een boost geven maar dan moet het wel voor iedereen toegankelijk zijn

AI biedt het bedrijfsleven enorme kansen. Het is tegelijkertijd ook onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat non-profit organisaties en goede doelen AI ten volste kunnen benutten om de wereld vooruit te helpen. Voor de implementatie van AI is geld en kennis nodig die niet altijd voorhanden is bij deze organisaties. Laten we zorgen dat we deze organisaties steunen, zodat ook zij efficiënter te werk kunnen gaan. Voor bedrijven ligt hier de kans om niet alleen geld, maar ook kennis en mankracht te doneren. Als we de kracht van AI inzetten om de wereld te verbeteren, kunnen we grote stappen zetten.

2024 wordt het jaar van ethiek en vertrouwen

De ontwikkelingen op het gebied van AI gaan razendsnel, maar staan tegelijkertijd ook nog in de kinderschoenen. Uiteindelijk geloof ik dat alles wat geautomatiseerd kan worden, geautomatiseerd gaat worden. AI zal ons repetitieve taken uit handen nemen en zorgen dat we ons kunnen concentreren op strategische en creatieve werkzaamheden.

Om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden, is het in 2024 belangrijk dat bedrijven, overheden en individuen goed nadenken over het ethisch gebruik van AI en met elkaar de dialoog aan blijven gaan, om te zorgen voor een succesvolle en veilige implementatie van AI. Wat ons exact staat te gebeuren weet niemand (nog), maar we gaan op digitaal vlak gegarandeerd een enerverend jaar tegemoet.

Gerelateerde artikelen

Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Rapport: Nederlanders koploper met AI op werk in Europa

Nederlandse executives lopen voorop bij het gebruik van AI-tools in hun dagelijkse werkzaamheden. De bereidwilligheid om AI in te zetten is beduidend hoger dan in Frankrijk of Duitsland. Daarop duidt een wereldwijde enquête.

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

AI stuwt smart manufacturing naar duurzame toekomst

De industriële sector ondergaat een metamorfose – automatisering alleen is niet langer genoeg. Fabrikanten kampen met voortdurende druk: strenge regelgeving, kortere productlevenscycli en consumenteneisen aan duurzaamheid, verstoringen in de toeleveringsketen en altijd aanwezige druk op de kosten.

De AI Act ontcijferd

De AI Act ontcijferd

In dit document worden de mogelijke gevolgen van de AI-wet voor organisaties onderzocht, waarbij wordt ingegaan op de structuur, verplichtingen en tijdschema’s voor naleving. Daarnaast wordt er een actieplan voorgesteld waarmee organisaties rekening kunnen houden.