CIO TV #38: ‘De Drijvende Krachten achter Tech-Enabled Innovatie’ met Hylke Sprangers, Roy van Griensven, Mike Vermeer en Karina Kuperus

Ankie Tooten

26 februari 2021

Vandaag in de uitzending: Hylke Sprangers, oprichter Mount Holland en CIO of the year 2018 (als CTO van Talpa Network), Roy van Griensven, CDO bij Mitsubishi Chemical Advanced Materials, Mike Vermeer, senior Manager Innovation & Head Ventures van Royal Cosun en Karina Kuperus, partner Strategie & Operatie practice bij KPMG.

Wat zijn de drijvende krachten achter tech-enabled innovatie van businessmodellen? Hoe kunnen organisaties inspelen op de hang naar duurzaamheid en steeds veeleisender consumenten? Hoe maakt de CIO de transitie mogelijk van een technology-push naar een market pull? We praten over welke modellen werken, en welke niet.

Roy van Griensven legt uit hoe ze bij Mitsubishi Chemical Advanced Materials van buiten naar binnen aan innovatie werken door deel te nemen in ecosystemen met miljoenen engineers. Dat brengt meer kansen, energie en ontwikkeling. Daar is een fundamenteel geloof voor nodig.

Ook Mike Vermeer bevestigt dat innovatie van buiten naar binnen werkt door marktdenken. Er wordt slimmer gewerkt met (digitale) technologieën, bijvoorbeeld field to fork. Dat kan alleen als de IT-basis goed is, zodat je bouwstenen kunt creëeren voor technologische toepassingen. Zijn uitdaging ligt bij het bestaande operating model draaiende te houden en tegelijkertijd nieuwe business op te starten.

Hylke Sprangers stelt dat wanneer je consument en de industrie samenbrengt, je tot nieuwe modellen komt. De mens en de purpose voorop en van daaruit kijken naar innovatie. Zijn advies naar peers: claim je positie in de board, actie en snelheid zijn belangrijker dan strategieformulering. Mike voegt toe om die verbinder te zijn van buiten naar binnen. Roy stelt dat digitaal geen doel op zich is; deel je kennis en beïnvloed de board. Tot slot geeft Karina mee de ‘blauwe kant’ van innovatie niet te vergeten.