Mahdi Abdulrazak

Mahdi Abdulrazak (SHV Energy): ‘Security vanuit perspectief van hacker en stakeholder’

Mahdi Abdulrazak is Group Information Security & Risk Officer van SHV Energy. Hij heeft ruime ervaring met informatiebeveiliging en risicomanagement in complexe omgevingen. Op basis van ruim twintig jaar in het securitydomein bezit hij diepgaande en brede kennis van standaarden, technologieën en wetgeving. Hij heeft tevens ervaring als ethische hacker.

Zijn aanstelling bij de mondiale distributeur van onder meer off-grid energie-oplossingen dateert van 2020. Hij is daarbij verantwoordelijk voor het beschermen van de IT en Operational Technology in meer dan 25 landen verdeeld over vier continenten. Tijdens zijn keynote staat hij stil bij de menselijke aspecten van in de kern technische vraagstukken. Bijvoorbeeld de rol van leiderschap, governance en het creëren van awareness.

Hackersperspectief

Mahdi Abdulrazak is bestuurslid van het onlangs opgerichte CISO Platform Nederland, waarbij Strategy & Governance zijn belangrijkste focuspunten zijn. Hij maakt zich sterk voor het op één lijn brengen van alle relevante stakeholders binnen het security-domein – zowel binnen organisaties als samenwerkingsverbanden en de maatschappij als geheel. “Hierdoor kan gezamenlijk gewerkt worden aan het opbouwen van weerbaarheid en daarmee het beperken van nieuwe risico’s.” Hij is tevens ambassadeur voor de European Cyber Security Organisation (ECSO).

Kenmerkend voor de invulling van zijn rol als security-verantwoordelijke is de benadering van informatiebeveiling vanuit het perspectief van de hacker. “Je kunt alles beveiligen, maar als je niet weet hoe hackers werken of hoe ze naar je digitale omgeving kijken, heb je een groot probleem. Daarom combineren we nu onze defensieve veiligheid met offensieve acties.”

Als leider ziet hij zichzelf vooral als een enabler, als iemand die anderen faciliteert. Als CISO vindt hij het belangrijk om het onderwerp security echt naar de mensen en gebruikers te brengen. “Je moet begrijpen wat het bedrijf doet en wat de drijfveren zijn.” Mahdi Abdulrazak benadrukt tevens het belang van een goede wisselwerking met CIO, CTO, CDO en/of andere techleiders, voor wie hij in zijn keynote op 25 juni de nodige tips en aanbevelingen heeft.