CIO TV #46 ‘Growth Hacking’ met Mattijs ten Brink, Chris Out en Kasper Walraven

Vandaag aan de CIO TV-tafel: Mattijs ten Brink, CEO van de Sunweb Group, Chris Out, growth expert en auteur, Kasper Walraven, Travel Industry lead bij Accenture en host Mike Vermeer, senior innovation manager bij Royal Cosun en co-host Hotze Zijlstra. Het thema is growth hacking en Sunweb’s Triple X: CX, EX en PX.

Matthijs ten Brink spreekt uitgebreid over het herstel en de groei na de crisis door digitale innovatie met klanten, medewerkers en partners. Zijn methode: zet teams in hun kracht, benut skills optimaal, wees transparant en geef duidelijke kaders waaraan alle acties zijn gerelateerd.

De ambitie van Sunweb is te bewegen naar het regisseren van de klantreis door volledig in te spelen op wat de klant wil door keuzevrijheid en flexibiliteit te bieden via het ecosysteem. Creëer een win-win met partners zodat het nieuwe klantengedrag een plek krijgt. Implementeer intelligence: zet in op een multidisciplinair team om in korte tijd waarde te leveren en capabilities op te bouwen. Inzicht met data is de oplossing voor complexe use cases, pas nieuwe instrumenten toe zoals het double diamond model en design thinking.

Wees bij growth hacking alert op het silo-probleem waardoor je nieuwe kansen mist. Laat afdelingen naar elkaar toe groeien en dezelfde taal spreken, en bovenal, creëer urgentie als die er niet is!