Een vijfstappenplan om digitalisering te stimuleren

Voor veel bedrijven is het nieuwe jaar de perfecte kans om hun strategie te herevalueren. Het kan daarbij slim zijn om niet alleen naar eigen cijfers te kijken, maar ook naar het bredere ecosysteem, bijvoorbeeld met betrekking tot hoe competitief het bedrijf is als het gaat om digitalisering? De onlangs gepubliceerde Digital Economy and Society Index kan daarbij als basis fungeren.

Dit Europese onderzoek wijst onder meer uit dat cloud computing de afgelopen jaren is toegenomen en dat organisaties grote stappen zetten in het adopteren van deze technologie. Dit beeld verandert echter als het gaat om digitalisering. Geavanceerde digitale technologieën blijken namelijk nog niet echt hoog op de agenda te staan.

De ambitieuze doelstelling dat in 2030, 75 procent van de bedrijven deze geavanceerde technologieën wel gebruiken, is dan ook nog ver weg. Aan de andere kant geeft de Digital Economy and Society Index aan dat er wel aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij de uitbreiding van de infrastructuur voor breedbandconnectiviteit. Deze resultaten laten zien dat er een kloof bestaat tussen de kansen die digitalisering nu al biedt en hoe bedrijven deze benutten als onderdeel van hun digitaliseringsstrategie.

Nu is het moment om digitalisering te versnellen

Het herevalueren van de digitaliseringsstrategie zou topprioriteit moeten zijn voor managers. Doelstellingen moeten worden aangepast aan marktcondities en de kansen die nieuwe technologieën bieden. Daarnaast is digitale disruptie niet langer slechts een theorie: het heeft veel gevestigde bedrijven zelfs al ingehaald. De noodzaak om competitief te blijven in een wereld met een groeiend aantal digitale nieuwkomers zou genoeg moeten zijn om bedrijven te motiveren hun eigen digitale agenda te versnellen. De cloud is daarbij zoveel meer dan een springplank – het maakt het niet alleen mogelijk om een digitaal productportfolio te leveren, maar ook om traditionele productieprocessen en services te optimaliseren. Wij delen een vijfstappenplan om de digitale agenda te versnellen:

1. Voer een business assessment uit om je eigen digitale verhaal te ontwikkelen

De eerste stap in het versnellen van uw digitale agenda is het identificeren van de kansen. De toenemende druk op het creëren van marges – gedeeltelijk veroorzaakt door de pandemie – geeft aanzet tot verandering. Vraag jezelf af hoe je bedrijf zijn agility kan vergroten of processen kan automatiseren om kosten te besparen.

Het doel is om een eigen digitaal verhaal te creëren dat gebaseerd is op een holistische business assessment, met als overkoepelend doel de end-to-end digitalisering van processen. Het automatiseren van processen en de implementatie van customer interfaces zijn de eerste stap op het pad naar optimalisatie.

2. Transformeer IT in een business enabler

De IT-afdeling staat voor de uitdaging om zichzelf te transformeren van een interne beheerfunctie naar een echte business enabler – en het is belangrijk dat het als zodanig erkend wordt. IT zou een focuspunt moeten zijn in de digitaliseringsstrategie van de core business van het bedrijf.

IT moet de enabler worden van optimalisatie, automatisering en innovatie. Het moet een holistische kijk hebben die niet alleen rekening houdt met het applicatieniveau, maar ook met de netwerkinfrastructuur, connectiviteit en beveiliging.

3. Link bedrijfsdoelen aan de digitaliseringsstrategie

Om extra budget te winnen, moeten CIO’s de moed hebben om duidelijke KPI’s te definiëren die laten zien hoe hun digitaliseringsstrategie de overkoepelende doelstellingen van het managementteam meetbaar ondersteunt. Een duidelijke koppeling tussen de digitaliseringsstrategie, de IT-strategie en de bedrijfsdoelstellingen is de basis voor succes. De cloud zelf is niet het doel; het is slechts een van de middelen die wordt gebruikt om het IT-model te optimaliseren.

Maar hoe kan IT het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen ondersteunen met behulp van technologieën zoals 5G, edge computing, big data-analyse, artificial intelligence en virtual reality? De data die een bedrijf verzamelt, moeten intelligent worden geanalyseerd en gebruikt als uitgangspunt voor procesoptimalisatie. Bedrijven zitten op een enorme schat aan data. Dit soort informatie zal in de toekomst net zo waardevol zijn als goud – dus het is essentieel om data te gaan gebruiken.

5G en edge computing zijn slechts twee voorbeelden van hoe applicaties dichter naar de gebruiker kunnen worden verplaatst. Met deze technologische innovaties kunnen gloednieuwe bedrijfsmodellen worden ontwikkeld. En deze moeten verankerd worden in de bredere bedrijfsstrategie.

4. Maak het management de change agent

Ondersteuning van het management is cruciaal bij het implementeren van een duurzame digitaliseringsstrategie. Leiders moeten de visie achter de transformatie vervolgens communiceren naar alle medewerkers binnen de organisatie. Als deze medewerkers vanaf het begin bij het veranderproces worden betrokken en de langetermijndoelen begrijpen die men hoopt te bereiken door implementatie van nieuwe technologieën, kunnen leiders weerstand wegnemen voordat deze ontstaat.

Met gerichte communicatie – te beginnen bij de top van het bedrijf – kun je de verandering doorvoeren en beheren in alle fasen van de implementatie. Communicatie is daarbij de katalysator voor digitalisering en voorkomt dat het proces vastloopt door onbegrip.

5. Het beschermen van digitale assets is de verantwoordelijkheid van het management

Traditionele netwerkgebaseerde IT-infrastructuren bieden onvoldoende bescherming voor gedistribueerde, digitale bedrijfsprocessen. Tegenwoordig staat er veel meer op het spel dan alleen voorkomen dat servers en applicaties worden gecompromitteerd. Door het gebruik van hybride modellen die werknemers van de fysieke locatie en applicaties naar de cloud halen, is een hub-and-spoke-netwerkarchitectuur niet langer logisch. Een zero trust- aanpak past daarentegen beter bij de huidige werkmodellen. Zero trust is een holistische, op regels gebaseerde beveiligingsoplossing voor gedigitaliseerde bedrijfsprocessen en datastromen.

Management en IT moeten zich tot doel stellen de communicatiestrategie tussen digitale assets aan banden te leggen en waar mogelijk helemaal onzichtbaar te laten werken. Je kunt tenslotte niet aanvallen wat je niet kunt zien. Zoals de naam al doet vermoeden, betekent zero trust dat geen enkele gebruiker, apparaat of applicatie – inclusief uw eigen medewerkers, applicaties, IT-apparaten – automatisch als veilig worden beschouwd.

Het is de verantwoordelijkheid van het management om een adequaat beveiligingsbeleid op te zetten en deze processen actief te beheren om digitaliseringsstrategieën te ondersteunen en de organisatie te helpen nieuwe kansen te benutten en de eerder genoemde kloof te overbruggen.

Gerelateerde artikelen

De werkelijke kosten van downtime

De werkelijke kosten van downtime

Wat gebeurt er als een grote organisatie te maken krijgt met DDoS-aanvallen, softwarestoringen of zelfs een bedrijfsbrede hack? Hoewel de directe kosten van ongeplande downtime gemakkelijk zichtbaar zijn, moeten organisaties de indirecte of verborgen kosten van digitale storingen niet onderschatten.

Jeroen Schipper (Gemeente Den Haag) is 
CISO of the Year 2024

Jeroen Schipper (Gemeente Den Haag) is 
CISO of the Year 2024

Jeroen Schipper, CISO bij de Gemeente Den Haag, heeft gisteravond de CISO of the Year 2024 Award gewonnen. Hij dankt de prijs aan zijn transformationele rol en zijn holistische en inclusieve benadering van cybersecurity. Ook zijn bijdragen aan de professionalisering van het CISO-vak en zijn rol als actieve vertegenwoordiger van de stad Den Haag op cybersecurity-gebied zijn meegewogen.

Zero trust: hoe maak ik het concreet?

Zero trust: hoe maak ik het concreet?

Jaarlijks zijn er tal van onderzoek- en adviesbureaus met allerlei overzichten van strategische trends in IT en cybersecurity. Steevast is zero trust onderdeel van deze lijstjes, met over het algemeen een toelichting in de trant van ‘vertrouw niets zomaar, maar verifieer. Maar wat moet je hier nu concreet mee als CIO, CISO of IT-manager?

Gebrekkige compliance: Nederlandse bedrijven vatbaar voor datalekken

Gebrekkige compliance: Nederlandse bedrijven vatbaar voor datalekken

Meer dan een derde van alle Nederlandse bedrijven zakte vorig jaar voor hun compliance-audit. Daardoor lopen ze een tien keer grotere kans op een datalek. Tien procent werd in 2023 slachtoffer van een ransomware-aanval. Van al die bedrijven betaalde vier procent losgeld. Dat stelt Thales in zijn meest recente Data Threat Report.