CIO TV #51 ‘Ecosystemen en ketens’ met Claudia de Andrade, Hans Geurts, Eelco Stofbergen en Jan Marten Spanjersberg

Thema van deze uitzending is ecosystemen en ketens, opportunities en threat factors van transformaties en transities in essentiële sectoren. Rob Beijleveld gaat in gesprek met Claudia de Andrade de Wit, directeur Digital & IT bij Port of Rotterdam en board member CIO Platform Nederland en member CSR; Jan Marten Spanjersberg, CIO van Gasunie; Hans Geurts, CIO van VTTI; en Eelco Stofbergen, Cyber Security & IT Risk leader bij CGI.

De gasten zien genoeg uitdagingen voor de essentiële sectoren. Van groot belang is de energietransitie en de rol van IT daarin. De Gasunie heeft een omslag moeten maken naar eigen innovatie en samenwerking, terwijl Claudia de Andrade vertelt hoe men de slimste haven ter wereld wil bouwen door onder andere datadelen tussen ketens. Hans Geurts onderstreept de rol van verbinder in de keten; IT moet waarde creëren voor verschillende belangen.

Security is een ander cruciaal aspect, zeker binnen de essentiële sectoren. Jan Marten legt uit de lat daarom hoog te leggen en goede afspraken maken als onderdeel te zien van zijn route naar succes. Claudia ziet dat de digitalisering in Nederland ook afhankelijkheid brengt en dat er daarom investeringen en samenwerkingen vereist zijn, zoals onder andere door het CIO Platform richting de EU en Den Haag. Hans voegt toe dat je je ook moet blijven voorbereiden op de unknown threats door simulatie en oefenen.

Als advies geeft Claudia mee om ervoor te zorgen dat cybersecurity chefsache is voor kansen en dreigingen. Jan Marten stelt dat ‘samen de toekomst’ is. Tot slot benadrukt Hans de rol van waardecreatie door de digitale transformatie en security.