Kees Gerretse

Kees Gerretse (Tata Steel): ‘Stretch your leadership in the digital era’

Een grootscheepse digitale transformatie binnen Tata Steel Europe was voor voormalig CIO en Group Director IT Kees Gerretse de gelegenheid om zijn bestuurlijke scope te verbreden naar de business. Het stroomlijnen van ketenprocessen en business-gerelateerde workflows, alsmede de transformatie van de IT-organisatie naar vendor-management vormden in een kleine tien jaar tijd de opmaat naar de rol van Commercial Director. Momenteel adviseert hij het staalbedrijf op groepsniveau.

Tijdens zijn keynote op Insights for TechLeaders op 25 juni in Nieuwegein vertelt Kees Gerretse over zijn persoonlijke journey, kansen en hindernissen. Daarbij staat met name het wenkende perspectief voor collega-techleiders centraal – want ook zij kunnen zich door digitalisering, modernisering, agile-werkwijzen, data en analytics als leider verder ontwikkelen.

Handvatten en mogelijkheden

Naast handvatten voor persoonlijk leiderschap, deelt de ex-CIO tijdens het jaarcongres in Nieuwegein inzichten rond uitdagingen zoals de schaarste van talent, de eventuele rol van outsourcingpartners en de kansen en mogelijkheden voor de zogeheten ‘retained’ IT-organisatie.

Kees Gerretse begon zijn carrière als Marine-officier. Later vervulde hij internationale rollen bij gas- en oliemaatschappij Total. Sinds 1997 bekleedde hij diverse directeursfuncties binnen de staalproductie en mijnbouw. Expertisegebieden: logistiek, algemeen management en commercie. Zijn kerncompetenties zijn verandermanagement, bedrijfsprocessen, resultaatgerichtheid, interpersoonlijke relaties, strategie en visie.