Dimitri van Zantvliet

Dimitri van Zantvliet (NS) – Security in een unieke dynamiek

Met ruim een miljoen reizigers per dag en als duurzaam alternatief voor de auto en korte-afstandsvluchten is de trein van groot maatschappelijk en economisch belang. In de ontwikkeling van Nederlandse Spoorwegen (NS) naar ‘mobility as a service’ spelen technologie en data een cruciale rol. Daar hoort een doordachte en effectieve cybersecurity bij.

Cyberdreigingen nemen toe, zowel in verschijningsvorm als frequentie. Door voortschrijdende digitalisering groeit bovendien het aantal potentieel vatbare bedrijfsmiddelen en toepassingen. Denk naast de traditionele IT-infrastructuur aan treinen, stations, werkplaatsen, datacenters, websites en mobiele devices. Een derde uitdaging waar NS voor staat is een veilige operatie conform geldende en toekomstige wet- en regelgeving.

Risico-gebaseerd

Het draait volgens NS Directeur Cybersecurity en CISO Dimitri van Zantvliet vooral om het in kaart brengen van de risico’s en de reactie op het dreigingslandschap. Deze risico-gebaseerde aanpak vertaalt de kans op misbruik naar impact op de dienstverlening en maatschappelijke rol van NS.

Van Zantvliet brengt enkele tientallen jaren kennis van IT-leiderschap en security mee. Naast het leggen van een veilige basis geeft hij binnen NS het securitybeleid echt een gezicht. Tijdens zijn plenaire bijdrage deelt hij onder meer zijn visie, strategie en aanpak. Alles vanuit bestuurlijk perspectief.

Tijdens de aansluitende breakout-sessie zal de Directeur Cybersecurity en CISO van NS kort vertellen over de praktische insteek. Tevens staat hij stil bij het mede door ICT Media gefaciliteerde programma voor het creëren van ‘highly secure organizations’ (HSO) dat binnenkort van start gaat.