Daniel Gebler

The value of on-premise in automated warehouse

Voor bedrijven is cloud native ontwikkeling de heilige graal. Niettemin voegen de digitale voorlopers steeds vaker on-premise elementen aan het cloudlandschap toe. Bijvoorbeeld in het kader van snelle en veilige dataverwerking binnen smart manufacturing en automated warehousing. “De grenzen tussen IT en OT vervagen”, zegt Daniel Gebler, CTO van techspeler Picnic hierover. “Net als tussen cloud en on-premise.” Tijdens de rondetafel met Dell vertelt Gebler over zijn visie en ervaringen.

Bij deze break-out sessie en discussie ligt de focus onder andere op de technische invulling van een hybride IT-omgeving en de daarbij horende afwegingen tussen public cloud, private cloud en on-premise. Maar ook op de relatie tussen IT en (legacy) OT. Volgens Shadi Jaber, bij Dell verantwoordelijk voor de Corporate Accounts, is er tevens aandacht voor het optimaal beheren en beheersen van de data in een hybride omgeving.