The Big How, daar draait het om op CIODAY dit jaar. Digitale transformatie is niet meer te missen, het komt nu aan op het hoe. Hoe komt een grote organisatie van de gegeven situatie naar een van digitale transformatie? Welke aanpak kies je voor je organisatie?

Meer dan ooit is duidelijk op het hoogste niveau van organisaties dat digitalisering een realiteit is. Het effectief inzetten van digitale middelen maakt gerichte interacties mogelijk buiten en binnen organisaties, met betere bedrijfsuitkomsten als resultaat.

Keuzes in vernieuwing

In gesprekken met CIO’s valt me op dat zij hieraan volop inhoud geven. Sommigen zijn specifiek actief met het volledig vernieuwen van bedrijfsmodellen. Of de interactie met klanten wordt veranderd om zo de betrokkenheid en loyaliteit te versterken. In andere situaties kiest men ervoor om het ‘fysieke’ product om te vormen tot een dienst die een langdurige relatie mogelijk maakt en een hogere waarde vertegenwoordigt voor de klant.

Een ander voorbeeld van digitale transformatie dat ik in gesprekken opmerk, is herijking van ketens en nieuwe keuzes in de rol die een organisatie in de keten wil innemen. Procesvernieuwing en het anders inrichten van processen, inclusief veranderingen in de organisatie, komen veel voor. En wederom zijn het veelal CIO’s die een vooraanstaande rol nemen bij deze veranderingen.

Zes innovatiegebieden

Naast wat we zien in de praktijk, voert DXC onderzoek uit naar best practices bij bedrijven die voorop lopen in de digitale transformatie. De white paper Transforming to a Digital Enterprise komt tot de kern van de zaak. De koplopers passen niet alleen nieuwe technologieën toe, maar passen zes kerngebieden het allereerste aan in de omslag naar een digitaal getransformeerd bedrijfsmodel. Daarmee realiseren zij meer dan 35% betere financiële resultaten dan bedrijven die dat niet doen. De whitepaper gaat er uitvoerig op in.

Op welke manier pak je de transformatie aan? Ik kijk ernaar uit om daarover met je van gedachten te wisselen op CIODAY.

Door Coks Stoffer, managing director Netherlands bij DXC Technology

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam